A A A

Log in

pl | en

Socjologia
2023/24, First-cycle programme, Full-time

Uniwersyteckie kształcenie socjologiczne w Poznaniu sięga lat 20. XX wieku – początków Uniwersytetu Poznańskiego i podwalin socjologii akademickiej położonych przez Floriana Znanieckiego. Współczesne kształcenie socjologów w Poznaniu sięga do tej tradycji i jednocześnie wykazuje elastyczność, odpowiadając na oczekiwania wobec socjologii i socjologów. 

Kształcenie socjologów charakteryzuje dążenie do integrowania teorii i praktyki, treści i technik kanonicznych dla socjologii z perspektywami autorskimi. Kluczowy motyw kształcenia obejmuje koncepcję wrażliwości publicznej, łączącej zorientowanie na aktualność zmian społecznych oraz społecznie odpowiedzialny stosunek do tego procesu, zawierający mocny aspekt etyczny, profilujący tak dydaktykę, jak i praktyki badawcze.

Studia licencjackie na kierunku socjologia przygotowują do wykorzystywania zarówno teorii jak i metod badań socjologicznych w zróżnicowanych sferach życia, a więc i w zróżnicowanych miejscach pracy – w szczególności tam, gdzie niezbędna jest współpraca, rozumienie uwarunkowań o charakterze społecznym w ich złożoności, gromadzenie danych i planowanie oraz wdrażanie oddziaływań zmieniających społeczeństwo (w różnej skali). W szczególności obejmuje to przygotowanie do aktywności w sferze rynku i konsumpcji oraz kultury i mediów, ale różnorodność tematów podejmowanych w badaniach i dydaktyce nie ogranicza się do tych wątków.

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Podstawy socjologii I
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
5 O
Psychologia społeczna
Classes: 30
Graded credit
3 O
Ekonomia z elementami przedsiębiorczości
Lecture: 30
Exam
3 O
Metodyka studiowania
Lecture: 10
Laboratories: 20
Graded credit
Graded credit
2 O
Społeczne role socjologa
Classes: 15
Graded credit
1 O
Etyczne problemy profesji socjologa
Classes: 15
Graded credit
1 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Training: 5, including sub-activities:
  • Asynchronous training: 5
Credit

- O
Fundamentals of OSH
Health and Safety training: 4, including sub-activities:
  • Asynchronous Health and Safety training: 4
Credit

- O
Procesy grupowe
Classes: 30
Graded credit
3 O
Antropologia kulturowa
Lecture: 30
Exam
3 O
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Classes: 10
Graded credit
1 O
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe - marketing - zachowania konsumenckie
Classes: 10
Graded credit
1 O
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 60
Graded credit
6 G
Wychowanie fizyczne
Physical education: 30
Graded credit
- O
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Podstawy socjologii II
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
6 O
Współczesne społeczeństwo polskie
Classes: 30
Graded credit
4 O
Socjologia klasyczna
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
6 O
Język obcy A2
Language course: 30
Graded credit
2 G
Moduł tematyczny_1
Sum of contact hours: 120
Exam/graded credit
10 G
Zajęcia fakultatywne
Sum of contact hours: 30
Graded credit
3 G
Wychowanie fizyczne
Physical education: 30
Graded credit
- O
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Statystyka społeczna
Lecture: 15
Classes: 45
Exam
Graded credit
5 O
Metody badań ilościowych
Lecture: 30
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
5 O
Procesy ludnościowe w Polsce
Classes: 30
Graded credit
4 O
Mikrostruktury społeczne
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
5 O
Język obcy B1
Language course: 30
Graded credit
2 G
Moduł tematyczny_2
Sum of contact hours: 90
Exam/graded credit
9 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Metody badań jakościowych
Lecture: 30
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
5 O
Makrostruktury społeczne
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
5 O
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Classes: 15
Graded credit
1 O
Ćwiczenia terenowe
Classes: 80
Graded credit
4 O
Język obcy B21
Language course: 30
Graded credit
2 G
Moduł tematyczny_3
Sum of contact hours: 120
Exam/graded credit
10 G
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 30
Graded credit
3 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Teorie zmiany społecznej
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Współczesne teorie socjologiczne I
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Raport z ćwiczeń terenowych
Classes: 30
Graded credit
2 O
Przygotowanie projektu badawczego
Laboratories: 30
Graded credit
2 O
Analiza danych zastanych
Classes: 15
Graded credit
1 O
Język obcy B22
Language course: 30
Graded credit
2 G
Egzamin certyfikacyjny - język obcy
Certificate: 0
Exam
2 G
Moduł tematyczny_4
Sum of contact hours: 120
Exam/graded credit
9 G
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 30
Graded credit
3 G
Proseminarium licencjackie
Proseminar: 30
Graded credit
3 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Współczesne teorie socjologiczne II
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
5 O
Realizacja projektu badawczego
Laboratories: 30
Graded credit
4 O
Seminarium licencjackie
Seminar: 30
Graded credit
7 G
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 90
Graded credit
9 G
Zajęcia fakultatywne
Workshops: 30
Graded credit
3 G