A A A

Log in

pl | en

Nauczanie matematyki i informatyki
2023/24, First-cycle programme, Full-time

Kierunek Nauczanie matematyki i informatyki powstał z myślą o osobach, które chcą połączyć swoją wiedzę z zakresu matematyki i informatyki z pasją do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na kierunku tym kształci się przyszłych nauczycieli tych dwóch przedmiotów szkolnych. Podczas studiów przyszli nauczyciele realizują przedmioty z zakresu matematyki i informatyki, przygotowujące ich merytorycznie do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz przedmioty przygotowujące do pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

 

W ciągu pierwszego semestru studenci realizują 360 godzin zajęć.

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Repetytorium z matematyki
Classes: 45
Graded credit
3 O
Wstęp do matematyki
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
6 O
Wstęp do algebry i teorii liczb
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
6 O
Podstawy informatyki
Lecture: 20
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Programowanie wizualne
Laboratories: 15
Graded credit
1 O
Matematyka szkolna – ISCED poziom 1
Classes: 30
Graded credit
2 O
Dydaktyka ogólna
Classes: 45
Graded credit
3 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Training: 5, including sub-activities:
  • Asynchronous training: 5
Credit

- O
Fundamentals of OSH
Health and Safety training: 4, including sub-activities:
  • Asynchronous Health and Safety training: 4
Credit

- O
Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 1 (wykład)
Lecture: 30
Exam
2 O
Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 1 (ćwiczenia)
Classes: 15
Graded credit
1 O
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
Lecture: 1, including sub-activities:
  • Asynchronous lecture: 1
Graded credit

- O

W ciągu drugiego semestru studenci realizują 374 godziny zajęć.

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Logic
Sum of contact hours: 60
Exam
6 G
Analiza matematyczna 1
Lecture: 30
Classes: 60
Exam
Graded credit
8 O
Algorytmika i programowanie
Lecture: 30
Classes: 15
Laboratories: 45
Exam
Graded credit
Graded credit
8 O
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 1 (wykład)
Lecture: 30
Exam
2 O
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 1 (ćwiczenia)
Classes: 14
Graded credit
1 O
Matematyka szkolna – ISCED poziom 2
Classes: 30
Graded credit
2 O
Informatyka szkolna – ISCED poziom 2
Laboratories: 30
Graded credit
2 O
Język obcy A2
Language course: 30
Graded credit
2 G
W ciągu trzeciego semestru studenci realizują 375 godzin zajęć.
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Analiza matematyczna 2
Lecture: 45
Classes: 45
Exam
Graded credit
8 O
Elementy kombinatoryki
Classes: 30
Graded credit
3 O
Dydaktyka matematyki i informatyki
Lecture: 30
Classes: 30
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
Graded credit
7 O
Wychowanie fizyczne
Physical education: 30
Graded credit
- O
Język obcy B1
Language course: 30
Graded credit
2 G
Narzędzia informatyki
Laboratories: 30
Graded credit
2 O
Grafika i multimedia
Lecture: 15
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
4 O
Laboratorium robotyki szkolnej
Laboratories: 30
Graded credit
2 G

W ciągu czwartego semestru studenci realizują 385 godzin zajęć i 50 h praktyk w szkołach podstawowych.

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Algebra liniowa i teoria macierzy
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
6 G
Rachunek prawdopodobieństwa
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
6 O
Dydaktyka matematyki
Classes: 30
Graded credit
2 O
Dydaktyka informatyki
Laboratories: 30
Graded credit
2 O
Zajęcia metodyczne w szkole podstawowej – praktyka z matematyki
Laboratories: 20
Practice: 25

Graded credit
4 O
Zajęcia metodyczne w szkole podstawowej – praktyka z informatyki
Laboratories: 20
Practice: 25

Graded credit
4 O
Wychowanie fizyczne
Physical education: 30
Graded credit
- O
Proseminarium
Laboratories: 30
Graded credit
5 G
Język obcy B21
Language course: 30
Graded credit
2 G
Geometria elementarna
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
6 O
Warsztaty koncepcji nauczania
Classes: 15
Graded credit
1 G
W ciągu piątego semestru studenci realizują 370 godzin zajęć i 60 h praktyk w szkołach podstawowych.
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Algebra
Lecture: 15
Classes: 30
Graded credit
Graded credit
3 O
Geometria analityczna
Lecture: 30
Classes: 30
Exam
Graded credit
6 O
Szkolna pracownia komputerowa
Laboratories: 45
Graded credit
3 O
Uczeń z SPE w szkole
Workshops: 10
Graded credit
0.5 O
Warszaty kompetencji miękkich
Laboratories: 10
Graded credit
2 G
Przygotowanie i ewaluacja praktyk ciagłych z informatyki
Classes: 10
Graded credit
- O
Przygotowanie i ewaluacja praktyk ciagłych z matematyki
Classes: 10
Graded credit
- O
Praktyka ciągła z informatyki
Practice: 30
Graded credit
3 O
Praktyka ciągła z matematyki
Practice: 30
Graded credit
3 O
Seminarium licencjackie
Seminar: 15, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 10
Graded credit

3 O
Język obcy B22
Language course: 30
Graded credit
2 G
Egzamin certyfikacyjny
Certificate: 0
Exam
2 G
Systemy operacyjne
Lecture: 15, including sub-activities:
  • Asynchronous lecture: 15
Laboratories: 30
Exam

Graded credit
4 O
Systemy internetowe
Lecture: 30, including sub-activities:
  • Synchronous lecture: 30
Laboratories: 30
Exam

Graded credit
6 G
Kultura języka polskiego
Classes: 30
Graded credit
2 O

W ciągu szóstego semestru studenci realizują 360 godzin zajęć i 15 h praktyk w szkołach podstawowych.

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Moduł matematyczny
Lecture: 30
Classes: 30
Graded credit
Graded credit
5 G
Informatyczne wspomaganie pracy nauczyciela
Laboratories: 30
Graded credit
3 O
Bazy danych
Lecture: 30
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
6 G
Informatyka szkolna – ISCED poziom 3
Laboratories: 30
Graded credit
2 O
Moduł humanistyczny
Lecture: 15
Classes: 30
Graded credit
Graded credit
3 G
Laboratorium pedagogiczne: przygotowanie do praktyk w szkole podstawowej
Laboratories: 10
Graded credit
0.5 O
Laboratorium psychologiczne: przygotowanie do praktyk w szkole podstawowej
Laboratories: 10
Graded credit
0.5 O
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej
Practice: 15
Graded credit
1 O
Laboratorium pedagogiczne: ewaluacja praktyk w szkole podstawowej
Laboratories: 10
Graded credit
0.5 O
Metodyka rozwiązywania zadań konkursowych
Classes: 20
Laboratories: 10
Graded credit
Graded credit
3 O
Seminarium licencjackie
Seminar: 15, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 10
Graded credit

5 O
Metody obliczeniowe
Lecture: 15
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 G
Portfolio dydaktyczne
Classes: 15
Graded credit
2 O