A A A

Log in

pl | en

Optyka okularowa i optometria
2023/24, First-cycle programme, Full-time

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Optyka okularowa i optometria jest przekazanie studentom wiedzy oraz niezbędnych umiejetności w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny oraz technologii okularowych co pozwala na wykształcenie u nich umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i  optometrysty.

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Fizyka
Lecture: 30
Classes: 15
Laboratories: 15
Exam
Graded credit
Graded credit
4 G
Mathematics
Lecture: 15
Classes: 30
Graded credit
Graded credit
4 G
Podstawy chemii
Lecture: 30
Laboratories: 20
Exam
Graded credit
4 O
Anatomia człowieka
Lecture: 30
Classes: 15
Laboratories: 15
Exam
Graded credit
Graded credit
4 O
Histologia z cytologią
Lecture: 20
Laboratories: 15
Exam
Graded credit
2 O
Optyka geometryczna
Lecture: 30
Classes: 15
Laboratories: 15
Graded credit
Graded credit
Graded credit
4 O
Biofizyka człowieka
Lecture: 30
Laboratories: 15
Graded credit
Graded credit
3 O
Prawo autorskie i prawo patentowe
Lecture: 15
Graded credit
1 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Training: 5, including sub-activities:
  • Asynchronous training: 5
Credit

- O
Fundamentals of OSH
Health and Safety training: 4, including sub-activities:
  • Asynchronous Health and Safety training: 4
Credit

- O
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Fizyka
Lecture: 30
Classes: 15
Laboratories: 15
Exam
Graded credit
Graded credit
4 G
Mathematics
Lecture: 15
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 G
Biochemistry
Lecture: 20
Graded credit
2 O
Fizjologia
Lecture: 30
Classes: 15
Laboratories: 15
Exam
Graded credit
Graded credit
3 O
Optyka okularowa 1
Lecture: 30
Laboratories: 75
Graded credit
Graded credit
5 O
Optyka fizyczna
Lecture: 30
Classes: 15
Laboratories: 15
Graded credit
Graded credit
Graded credit
4 O
Środowisko wzrokowe - ergonomia pracy/ochrona wzroku
Lecture: 10
Laboratories: 20
Graded credit
Graded credit
2 O
Optyka fizjologiczna 1
Lecture: 30
Classes: 15
Exam
Graded credit
2 O
Praktyki zawodowe z optyki okularowej
Practice: 160
Graded credit
6 G
Język angielski
Language course: 30
Graded credit
2 O
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Patofizjologia
Lecture: 30
Exam
3 O
Statystyka medyczna
Lecture: 15
Classes: 30
Exam
Graded credit
4 O
Optyka fizjologiczna 2
Lecture: 30
Laboratories: 15
Exam
Graded credit
4 O
Biologia układu wzrokowego 1
Lecture: 30
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
4 O
Optyka okularowa 2
Lecture: 30
Laboratories: 75
Exam
Graded credit
7 O
Komunikacja z klientem/pacjentem
Lecture: 15
Classes: 15
Graded credit
Graded credit
2 O
Wychowanie fizyczne
Physical education: 30
Graded credit
- O
English language B1
Language course: 30
Graded credit
2 O
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Elementy etyki lekarskiej
Classes: 15
Graded credit
1 O
Laboratorium oftalmiczne
Laboratories: 20
Graded credit
2 O
Biologia układu wzrokowego 2
Lecture: 30
Laboratories: 30
Graded credit
Graded credit
4 O
Technologia okularowa
Laboratories: 30
Graded credit
2 O
Procedury badania refrakcji
Lecture: 30
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
4 O
Modelowanie układu wzrokowego
Lecture: 15
Laboratories: 20
Graded credit
Graded credit
2 O
Metody fizyki w diagnostyce i terapii medycznej
Lecture: 30
Classes: 15
Laboratories: 45
Exam
Graded credit
Graded credit
6 G
Marketing
Lecture: 15
Classes: 15
Graded credit
Graded credit
2 O
Przedmiot do wyboru
Lecture: 30
Classes: 15
Graded credit
Graded credit
3 G
Praktyki zawodowe z optyki okularowej
Practice: 160
Graded credit
6 G
Wychowanie fizyczne
Physical education: 30
Graded credit
- O
English language B21
Language course: 30
Graded credit
2 O
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Mikrobiologia z immunologią
Lecture: 30
Laboratories: 15
Exam
Graded credit
3 O
Biomechanika ruchu człowieka
Lecture: 30
Classes: 15
Exam
Graded credit
3 O
Podstawy patologii narządu wzroku
Lecture: 30
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
3 O
Słabowidzenie i pomoce wzrokowe
Lecture: 15
Classes: 5
Graded credit
Graded credit
2 O
Procedury optometryczne 1
Lecture: 30
Laboratories: 90
Exam
Graded credit
5 O
Praktyki zawodowe z optometrii
Practice: 80
Graded credit
3 G
English language B22
Language course: 30
Graded credit
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certificate: 0
Exam
2 O
Przedmiot do wyboru
Lecture: 30
Classes: 15
Graded credit
Graded credit
3 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Farmakologia ogólna
Lecture: 30
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
6 O
Miękkie soczewki kontaktowe
Lecture: 30
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
4 O
Procedury optometryczne 2
Lecture: 15
Laboratories: 75
Exam
Graded credit
5 O
Percepcja wzrokowa z elementami neuronauki
Lecture: 30
Laboratories: 15
Exam
Graded credit
3 O
Laboratorium dyplomowe
Laboratories: 15
Graded credit
3 O
Seminarium dyplomowe
Seminar: 15
Graded credit
10 G
Praktyki zawodowe z optometrii
Practice: 80
Graded credit
3 G