A A A

Log in

pl | en

Socjologia
2023/24, Second-cycle programme, Full-time

Współczesne kształcenie socjologów w Poznaniu sięga do tradycji i jednocześnie wykazuje elastyczność, odpowiadając na oczekiwania wobec socjologii i socjologów. Warto przypomnieć, że tradycja w tym przypadku to lata 20. XX wieku i podwaliny socjologii akademickiej położone przez Floriana Znanieckiego na nowopowstałym Uniwersytecie Poznańskim.

Kształcenie socjologów charakteryzuje dążenie do integrowania teorii i praktyki, treści i technik kanonicznych dla socjologii z perspektywami autorskimi. Kluczowy motyw kształcenia obejmuje koncepcję wrażliwości publicznej, łączącej zorientowanie na aktualność zmian społecznych oraz społecznie odpowiedzialny stosunek do tego procesu, zawierający mocny aspekt etyczny, profilujący tak dydaktykę, jak i praktyki badawcze.

Studia magisterskie zbudowane są wokół idei wykorzystania socjologicznych narzędzi refleksji – tak teoretycznych, jak i badawczych – w zróżnicowanych sferach życia i w oparciu o zróżnicowane wcześniejsze doświadczenie osób studiujących, zgodnie z ideą umożliwiania studiów II stopnia także absolwentom nie-socjologicznych kierunków studiów I stopnia. 

Studia II stopnia prowadzą do pogłębionej refleksji, znajomości technik badawczych i analitycznych oraz ich wykorzystania, ale w zróżnicowany sposób opierają się na wcześniejszych doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach osób studiujących. W przypadku osób z dyplomem socjologa kształcenie na studiach II stopnia prowadzi do pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w odniesieniu do socjologii jako dyscypliny, ale także do wybranego obszaru życia społecznego tj. funkcjonowania w organizacjach. Z kolei w przypadku osób, których wcześniejsze wykształcenie nie jest socjologiczne, główny motyw kształcenia prowadzi do usocjologicznienia, tzn. wyposażenia absolwentów_tek w narzędzia teoretyczne i badawcze umożliwiające socjologiczne rozumienie i badanie rzeczywistości społecznej. Tak rozumiane studia odwołują się do nie-socjologicznych podstaw wiedzy i umiejętności nasycając je lub przekształcając w ujęcia socjologiczne.

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Metodologia nauk społecznych
Lecture: 30
Conversatory classes: 30
Exam
Graded credit
7 O
Dylematy współczesnej socjologii
Lecture: 15
Conversatory classes: 15
Exam
Graded credit
4 O
Fundamentals of OSH
Health and Safety training: 4, including sub-activities:
  • Asynchronous Health and Safety training: 4
Credit

- O
Język obcy specjalistyczny
Language course: 30
Graded credit
2 G
Seminarium magisterskie 1
Seminar: 30, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 15
Graded credit

6 G
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 30
Graded credit
3 G
Socjologia ogólna
Socjologia relacji
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Globalne problemy społeczne
Lecture: 30, including sub-activities:
  • Synchronous lecture: 10
Conversatory classes: 15
Exam

Graded credit
5 O
Eksploracja danych zastanych
Laboratories: 20
Graded credit
4 O
Seminarium magisterskie 2
Seminar: 30, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 15
Graded credit

7 G
Język obcy specjalistyczny
Language course: 30
Exam
2 G
Warsztat badacza 1 - do wyboru
Conversatory classes: 20
Graded credit
4 G
Socjologia ogólna
Socjologia relacji
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Zróżnicowanie społeczne
Lecture: 15
Conversatory classes: 15
Exam
Graded credit
3 O
Seminarium magisterskie 3
Seminar: 30, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 15
Graded credit

7 G
Warsztat badacza 2 - do wyboru
Conversatory classes: 20
Graded credit
4 G
Zajęcia fakultatywne
Lecture: 30
Graded credit
3 G
Socjologia ogólna
Socjologia relacji
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Etyka w badaniach społecznych
Conversatory classes: 15
Graded credit
2 O
Pozyskiwanie środków na badania i działalność publiczną
Conversatory classes: 15
Graded credit
3 O
Seminarium magisterskie 4
Seminar: 45, including sub-activities:
  • Synchronous seminar: 15
Graded credit

11 G
Warsztat analiz przemian społecznych - do wyboru
Conversatory classes: 15
Graded credit
3 G
Socjologia ogólna
Socjologia relacji