A A A

Log in

pl | en

Analiza i przetwarzanie danych
2023/24, Second-cycle programme, Full-time

Kierunek Analiza i przetwarzanie danych wychodzi naprzeciw osobom chcącym poznać jak wykorzystać metody matematyczne, informatyczne i programistyczne do analizy danych. Kierunek jest otwarty na wszystkich absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, którzy uzyskali już standardowe umiejętności w zakresie swoich wcześniejszych studiów. Dzięki temu specjaliści z różnych dziedzin mogą nabyć ogólne umiejętności analityczne, które, mając wiedzę dziedzinową, wykorzystają do lepszego wnioskowania na podstawie dostępnych danych.

W ciągu 1. semestru studenci zdobywają 27 pkt ECTS.
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Podstawy matematyki
Classes: 75
Graded credit
7 O
Wstęp do informatyki
Lecture: 30
Exercises in computer classrooms: 30
Exam
Graded credit
6 O
Programowanie w języku Python
Lecture: 30
Exercises in computer classrooms: 30
Exam
Graded credit
6 O
Warsztat programisty
Exercises in computer classrooms: 30
Graded credit
4 O
Proseminarium
Proseminar: 15
Graded credit
2 O
English for Special Purposes
Language course: 30
Graded credit
2 O
Fundamentals of OSH
Health and Safety training: 4, including sub-activities:
  • Asynchronous Health and Safety training: 4
Credit

- O
W ciągu 2. semestru studenci zdobywają 33 pkt ECTS.
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Rachunek prawdopodobieństwa
Lecture: 15, including sub-activities:
  • Synchronous lecture: 15
Classes: 15
Exercises in computer classrooms: 5
Graded credit

Graded credit
Graded credit
4 O
Statystyka z językiem R
Lecture: 20, including sub-activities:
  • Synchronous lecture: 20
Exercises in computer classrooms: 30
Exam

Graded credit
6 O
Język SQL w analizie danych
Lecture: 15
Exercises in computer classrooms: 45
Exam
Graded credit
6 O
Uczenie maszynowe
Lecture: 30
Exercises in computer classrooms: 30
Exam
Graded credit
6 O
Algorytmy i struktury danych
Lecture: 30
Classes: 15
Exercises in computer classrooms: 15
Exam
Graded credit
Graded credit
6 O
Seminarium magisterskie 1
Seminar: 30
Graded credit
3 G
English for Special Purposes
Language course: 30
Exam
2 O
W ciągu 3. semestru studenci zdobywają 30 pkt ECTS.
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Systemy informatyczne analizy danych
Lecture: 30
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
6 O
Analiza danych
Lecture: 30, including sub-activities:
  • Synchronous lecture: 30
Laboratories: 30
Exam

Graded credit
6 O
Gromadzenie i eksploracja danych
Lecture: 30
Laboratories: 30
Exam
Graded credit
6 O
Przedmioty fakultatywne 1
Sum of contact hours: 60
Graded credit
6 G
Seminarium magisterskie 2
Seminar: 30
Graded credit
3 G
Projekt magisterski 1
Laboratories: 15
Graded credit
3 G
W ciągu 4. semestru studenci zdobywają 30 pkt ECTS.
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Przedmiot z nauk humanistycznych lub społecznych
Sum of contact hours: 30
Graded credit
5 G
Przedmioty fakultatywne 2
Sum of contact hours: 120
Exam/graded credit
12 G
Seminarium magisterskie 3
Seminar: 30
Graded credit
8 G
Projekt magisterski 2
Laboratories: 15
Graded credit
5 G