A A A

Log in

pl | en

Fizyka
2023/24, Second-cycle programme, Full-time

Fizyka jest jedną z podstawowych dyscyplin akademickich w dziedzinie nauk ścisłych. Opierając się na ponad 90-letniej tradycji naukowej Wydział Fizyki UAM oferuje studia II stopnia na kierunku Fizyka na pięciu specjalnościach:

  • fizyka ogólna,
  • fizyka materiałowa,
  • biofizyka molekularna,
  • informacja kwantowa i spintronika (IKS),
  • physics of advanced materials for energy processing (PAMEP, w jezyku angielskim).

Specjalności te związane są bezpośrednio z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Fizyki oraz w Instytucie Spintroniki i Informacji Kwantowej na Wydziale Fizyki UAM i stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i technicznych, w szczególności w obszarach przenikania się fizyki z innymi dyscyplinami badawczymi. Po studiach II stopnia na kierunku fizyka absolwent będzie bardzo dobrze przygotowany zarówno do podjęcia studiów doktoranckich i kontynuowania działalności naukowej, jak również do rozwijania kariery zawodowej w szkolnictwie lub przemyśle, w szczególności w sektorach materiałowym, energetycznym, biotechnologicznym oraz informatycznym.

Specjalność Informacja Kwantowa i Spintronika (IKS) jest kierowana do osób zainteresowanych zdobyciem gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu nowych technologii kwantowych i nanofizyki, obejmujących informację kwantową i spintronikę. Studia mają na celu przygotowanie studentów do podjęcia nowych wyzwań dotyczących rozwoju i wdrażania technologii kwantowych. Kształcenie na specjalności IKS obejmuje szereg specjalistycznych kursów z fizyki, informatyki kwantowej, fizyki materii skondensowanej, spintroniki, magnoniki i fotoniki oraz metod doświadczalnych i metod obliczeniowych. Począwszy do drugiego semestru studiów, studenci kształtują swoją ścieżkę edukacyjną poprzez wybór wykładów specjalistycznych, wykładów monograficznych oraz wskazanie mentora i grupy badawczej, z którymi będą współpracować. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów prowadzących badania naukowe we współpracy z zespołami zagranicznym i w ramach projektów grantowych. Ze względu na międzynarodowy charakter badań naukowych, znaczna część odbywa się w języku angielskim. Specjalność IKS jest oferowana w ramach programu "Research Intensive Study Programs" Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza mającego na celu promowanie studiów połączonych z nowatorskimi badaniami naukowymi.

Kierunek studiów oferuje także możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela poprzez realizację modułu nauczycielskiego: zobacz

BIOFIZYKA MOLEKULARNA
FIZYKA MATERIAŁOWA
FIZYKA OGÓLNA
INFORMACJA KWANTOWA I SPINTRONIKA
BIOFIZYKA MOLEKULARNA
FIZYKA MATERIAŁOWA
FIZYKA OGÓLNA
INFORMACJA KWANTOWA I SPINTRONIKA
BIOFIZYKA MOLEKULARNA
FIZYKA MATERIAŁOWA
FIZYKA OGÓLNA
INFORMACJA KWANTOWA I SPINTRONIKA
BIOFIZYKA MOLEKULARNA
FIZYKA MATERIAŁOWA
FIZYKA OGÓLNA
INFORMACJA KWANTOWA I SPINTRONIKA