A A A

Log in

pl | en

Administracja
2023/24, Second-cycle programme, Part-time

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Szczególne tryby postępowania administracyjnego
Lecture: 12, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 12
Classes: 12
Exam

Graded credit
4 O
Europejska przestrzeń administracyjna
Lecture: 18, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 18
Exam

4 O
Zarządzanie w administracji
Lecture: 18, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 18
Exam

4 O
Samorząd terytorialny
Lecture: 18, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Exam

4 O
Inteligentne miasta i regiony
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

2 O
Fakultet B – temat: Administracja i prawo sektorowe
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 G
Fakultet B – temat: Wolności i prawa człowieka i obywatela
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 G
Seminarium magisterskie
Seminar: 30
Graded credit
4 G
Język obcy B2+
Language course: 30, including sub-activities:
 • Asynchronous language course: 15
Graded credit

2 G
Fundamentals of OSH
Health and Safety training: 4, including sub-activities:
 • Asynchronous Health and Safety training: 4
Credit

- O

Język obcy B2+: lektorat w semestrze 2 kończy się zaliczeniem oraz egzaminem z języka obcego specjalistycznego.

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Postępowanie sądowoadministracyjne
Lecture: 21, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 21
Classes: 12
Exam

Graded credit
6 O
Prawo spółek
Lecture: 18, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 18
Exam

4 O
Prawo karne skarbowe
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 O
Prawo rynku finansowego
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 O
Prawo socjalne
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 O
Fakultet A-1
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 G
Fakultet B – temat: Administracja i prawo sektorowe
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 G
Seminarium magisterskie
Seminar: 30
Graded credit
4 G
Język obcy B2+
Language course: 30, including sub-activities:
 • Asynchronous language course: 15
Exam

2 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Legislacja w administracji
Lecture: 12, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 12
Classes: 12
Exam

Graded credit
5 O
Myśl administracyjna i prawna
Lecture: 18, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Exam

4 O
Psychologia zarządzania
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

2 O
Negocjacje i mediacja w administracji
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

2 O
Fakultet A-1
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 G
Fakultet B – temat: Prawo porównawcze, prawo obce
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 G
Fakultet W-1
Workshops: 15
Graded credit
2 G
Seminarium magisterskie
Seminar: 30
Graded credit
8 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Informacja publiczna i ochrona danych osobowych
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 O
Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 O
Fakultet A-1
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 G
Fakultet B – temat: Prawo prywatne w administracji
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Graded credit

3 G
Fakultet W-1
Workshops: 15
Graded credit
2 G
Seminarium magisterskie
Seminar: 30
Graded credit
16 G