A A A

Log in

pl | en

Analiza i przetwarzanie danych
2023/24, Second-cycle programme, Part-time

Kierunek Analiza i przetwarzanie danych wychodzi naprzeciw osobom chcącym poznać jak wykorzystać metody matematyczne, informatyczne i programistyczne do analizy danych. Kierunek jest otwarty na wszystkich absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, którzy uzyskali już standardowe umiejętności w zakresie swoich wcześniejszych studiów. Dzięki temu specjaliści z różnych dziedzin mogą nabyć ogólne umiejętności analityczne, które, mając wiedzę dziedzinową, wykorzystają do lepszego wnioskowania na podstawie dostępnych danych.

W ciągu 1. semestru studenci zdobywają 27 pkt ECTS.
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Podstawy matematyki
Classes: 40
Graded credit
7 O
Wstęp do informatyki
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Exam

Graded credit
6 O
Programowanie w języku Python
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Exam

Graded credit
6 O
Warsztat programisty
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Graded credit
4 O
Proseminarium
Proseminar: 7
Graded credit
2 O
Język angielski B2+ 1
Language course: 15
Graded credit
2 O
Fundamentals of OSH
Health and Safety training: 4, including sub-activities:
 • Asynchronous Health and Safety training: 4
Credit

- O
W ciągu 2. semestru studenci zdobywają 33 pkt ECTS.
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Rachunek prawdopodobieństwa
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 10
Classes: 10
Ćwiczenia w salach komputerowych: 3
Graded credit

Graded credit
Graded credit
4 O
Statystyka z językiem R
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 10
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Exam

Graded credit
6 O
Język SQL w analizie danych
Lecture: 8, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 8
Ćwiczenia w salach komputerowych: 22
Exam

Graded credit
6 O
Uczenie maszynowe
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Exam

Graded credit
6 O
Algorytmy i struktury danych
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Classes: 7
Ćwiczenia w salach komputerowych: 8
Exam

Graded credit
Graded credit
6 O
Seminarium magisterskie 1
Seminar: 15
Graded credit
3 G
Język angielski B2+ 2
Language course: 15
Exam
2 O
W ciągu 3. semestru studenci zdobywają 30 pkt ECTS.
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Systemy informatyczne analizy danych
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Laboratories: 15
Exam

Graded credit
6 O
Analiza danych
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Laboratories: 15
Exam

Graded credit
6 O
Gromadzenie i eksploracja danych
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 15
Laboratories: 15
Exam

Graded credit
6 O
Przedmioty fakultatywne 1
Sum of contact hours: 30
Graded credit
6 G
Seminarium magisterskie 2
Seminar: 15
Graded credit
3 G
Projekt magisterski 1
Laboratories: 7
Graded credit
3 G
W ciągu 4. semestru studenci zdobywają 30 pkt ECTS.
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Przedmiot z nauk humanistycznych lub społecznych
Sum of contact hours: 15
Graded credit
5 G
Przedmioty fakultatywne 2
Sum of contact hours: 60
Exam/graded credit
12 G
Seminarium magisterskie 3
Seminar: 15
Graded credit
8 G
Projekt magisterski 2
Laboratories: 8
Graded credit
5 G