A A A

Log in

pl | en

Hydrologia, meteorologia i klimatologia
2023/24, First-cycle (engineer) programme, Part-time

Kierunek Hydrologia, meteorologia i klimatologia jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim po ukończeniu, którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Cykl kształcenia składa się z siedmiu semestrów, w trakcie których studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, a w szczególności z zakresu atmosfery i hydrosfery. Uzupełnieniem tej wiedzy są zagadnienia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej rozpatrywane w kontekście konsekwencji i adaptacji do zmian klimatu. Kierunek Hydrologia, meteorologia i klimatologia jest pierwszym w Polsce odpowiadającym na wyzwania związane z postępującym kryzysem klimatycznym i promującym inżynierów ze specjalistycznym profilem wykształcenia w zakresie hydrologii, meteorologii i klimatologii.

Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Podstawy nauk o Ziemi
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 6
Graded credit

2 O
Kartografia i topografia
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 9
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Exam

Graded credit
6 O
Meteorologia i klimatologia
Lecture: 30, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 24
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Exam

Graded credit
7 O
Hydrologia i oceanografia
Lecture: 30, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 24
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Exam

Graded credit
7 O
Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
Lecture: 15
Graded credit
3 O
GIS w naukach o atmosferze i hydrosferze, cz. I
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Graded credit

Graded credit
5 O
Pozyskiwanie danych meteorologicznych i hydrologicznych
Ćwiczenia w salach komputerowych: 20
Graded credit
2 O
Podstawy programowania w meteorologii i hydrologii
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 20
Exam

Graded credit
5 O
Mathematics
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 9
Classes: 15
Exam

Graded credit
5 O
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
Field classes: 40
Graded credit
4 O
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
Field classes: 40
Graded credit
4 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Training: 5, including sub-activities:
 • Asynchronous training: 5
Credit

- O
Fundamentals of OSH
Health and Safety training: 4, including sub-activities:
 • Asynchronous Health and Safety training: 4
Credit

- O
Moduły kształcenia do wyboru
Sum of contact hours: 100, including sub-activities:
 • Suma godzin kontaktowych synchronicznych: 30
Graded credit

10 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Statystyka
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 6
Classes: 15
Exam

Graded credit
4 O
Programowanie w meteorologii i hydrologii
Laboratories: 20
Graded credit
4 O
Gospodarka wodna
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 9
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Exam

Graded credit
4 O
Kryzysy wodne w historii ludzkości
Lecture: 20, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 14
Ćwiczenia w salach komputerowych: 20
Exam

Graded credit
5 O
Hydrogeologia
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 9
Laboratories: 15
Exam

Graded credit
5 O
Klimat Polski
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Exam

Graded credit
5 O
Hydrologia Polski
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 9
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Exam

Graded credit
5 O
Meteorologia synoptyczna
Lecture: 20, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 6
Laboratories: 20
Exam

Graded credit
4 O
Współczesne zmiany klimatu
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 9
Graded credit

2 O
Język angielski 1
Language course: 30
Graded credit
4 O
Moduły kształcenia do wyboru
Sum of contact hours: 150, including sub-activities:
 • Suma godzin kontaktowych synchronicznych: 56
Graded credit

18 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Matematyczne modelowanie procesów meteorologicznych i klimatycznych
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 6
Laboratories: 15
Exam

Graded credit
5 O
Matematyczne modelowanie procesów hydrologicznych
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 6
Laboratories: 15
Exam

Graded credit
5 O
Ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne
Lecture: 20, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 14
Exam

4 O
Podstawy zarządzania w środowisku
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 9
Classes: 10
Exam

Graded credit
5 O
Zagrożenia i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Lecture: 15, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 9
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Exam

Graded credit
5 O
Gospodarka i planowanie przestrzenne a zmiany klimatu
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Graded credit

Graded credit
2 O
Język angielski 2
Language course: 30
Graded credit
4 O
Seminarium dyplomowe 1
Seminar: 15
Graded credit
2 O
Laboratorium dyplomowe 1
Laboratories: 15
Graded credit
2 O
Moduły kształcenia do wyboru
Sum of contact hours: 245, including sub-activities:
 • Suma godzin kontaktowych synchronicznych: 72
Graded credit

26 G
Subject Activity / Hours Form of verification ECTS points
Laboratorium dyplomowe 2
Laboratories: 15
Graded credit
3 O
Seminarium dyplomowe 2
Seminar: 15
Graded credit
12 O
Zarządzanie kryzysowe
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Exam

Graded credit
3 O
Dokumentacja w postępowaniu administracyjnym
Lecture: 10, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Graded credit

Graded credit
2 O
Moduły kształcenia do wyboru
Lecture: 50, including sub-activities:
 • Synchronous lecture: 30
Graded credit

10 G