A A A

Zaloguj się

pl | en

Kulturoznawstwo
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek kulturoznawstwo mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Specyfika kierunku na poziomie studiów I stopnia polega na uwzględnieniu w programie studiów głównych tradycji, szkół i orientacji w humanistyce, skoncentrowanych na zagadnieniach historii i teorii kultury oraz metodologii badań nad kulturą. Program obejmuje także historyczne i współczesne podejścia teoretyczne oraz metody badań kultury artystycznej (sztuki plastyczne i współczesne sztuki wizualne, literatura, film, fotografia, teatr i performans), komunikacji międzykulturowej, komunikacji medialnej, kultury gospodarczej i kultur miejskich. Program przewiduje także zagadnienia praktyczne związane z organizacją, zarządzaniem i animacją kulturową.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wstęp do kulturoznawstwa
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Historia filozofii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Animacja kultur lokalnych
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Historia kultury
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Historia filmu
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Logika
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Teatr jako performans
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Laboratorium do wyboru
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Socjologia kultury
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Historia sztuki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Historia nauk o kulturze
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wiedza o literaturze
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy zarządzania
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Filozofia współczesna
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Historia teatru i widowiska
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Krytyka i promocja sztuki
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Język obcy A2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wiedza o kulturach tradycyjnych
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Komunikacja a kultura
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Kultura audiowizualna
Ćwiczenia: 30
Egzamin
2 O
Historia muzyki
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Metody badań społecznych
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wiedza o kulturze gospodarczej
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Metody pracy animacyjnej
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Język obcy B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wykład monograficzny do wyboru
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
4 G
Konwersatorium do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Teoria uczestnictwa w kulturze
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Analiza dzieła literackiego
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zarządzanie instytucjami kultury
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wiedza o obyczaju
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Filozofia mediów
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Wiedza o kulturach miasta
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie
2 O
Język obcy B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wykład monograficzny do wyboru
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
4 G
Konwersatorium do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Miejskie studia nad zwierzętami
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy marketingu
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Antropologia kulturowa współczesnego świata
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Religioznawstwo
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Psychologiczne determinanty komunikacji kulturowej
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Teorie kultury
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Kulturowe teorie literatury
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy semiotyki
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Proseminarium
Proseminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Język obcy B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Egzamin certyfikacyjny
Certyfikat: 0
Egzamin
2 G
Konwersatorium do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium licencjackie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
11 O
Wiedza o moralności
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wykład monograficzny do wyboru
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
4 G
Konwersatorium do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 120
Zaliczenie z oceną
12 G