A A A

Zaloguj się

pl | en

Filologia angielsko-celtycka
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Irlandia, Szkocja i Walia to trzy z sześciu krajów celtyckich. Choć w krajach tych używane są lokalne odmiany języka angielskiego, posiadają też one swoje własne języki, fascynujące kultury oraz bogatą literaturę. Kierunek filologia angielsko-celtycka to unikalne w skali europejskiej połączenie studiów anglistycznych z celtologią, w ramach którego studenci zdobywają ogólne przygotowanie literaturo- i językoznawcze, praktyczną znajomość trzech języków obcych, a także specjalistyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do zrozumienia i interpretacji kwestii związanych z kulturami celtyckimi, przede wszystkim tymi obecnymi w anglojęzycznym obszarze językowym: w Walii, Irlandii, Szkocji, Kornwalii i na Wyspie Man, a także kulturą Bretanii. Program studiów obejmując m.in.: intensywną naukę języka angielskiego do poziomu co najmniej C1, elementy filologii angielskiej (historia, literatura), praktyczną naukę języków walijskiego i irlandzkiego do poziomu odpowiednio B1 oraz A2 lub wyżej, wprowadzenie do kultury i historii krajów celtyckich, filmoznawstwo i socjolingwistykę, jak również zajęcia z literatury, na których studenci zapoznają się zarówno z celtycką mitologią i opowieściami inspirującymi pisarzy fantasy, jak i z klasyczną i współczesną literaturą brytyjską. Wszystkie przedmioty w ramach trzyletniego programu studiów licencjackich prowadzone są w języku angielskim. Studia na kierunku filologia angielsko-celtycka otwierają drzwi do poznania krajów celtyckich, dając możliwość nie tylko realizowania językowych pasji, ale także zdobycia umiejętności i kompetencji społecznych pożądanych na rynku pracy. Program daje studentom ogromne możliwości poszerzania swoich horyzontów, rozwija ich umiejętności interpersonalne, komunikacyjne, pracy w grupie i prezentacji wyników swojej pracy, a także zachęca do angażowania się w działalność kulturową, artystyczną i społeczną w Polsce i za granicą.