A A A

Zaloguj się

pl | en

Filologia angielska
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek filologia angielska jest przypisany do dwóch głównych dyscyplin naukowych: językoznawstwo i literaturoznawstwo w kontekście trzeciej dyscypliny: nauk o kulturze i religii. Treści programowe kierunku filologia angielska są zgodne z najnowszymi światowymi badaniami w wyżej wymienionych dyscyplinach. Kształcenie na kierunku filologia angielska jest ściśle powiązane z działalnością naukową Wydziału Anglistyki. Tematyka badawcza, która znajduje odzwierciedlenie w zajęciach, w zakresie językoznawstwa obejmuje fonetykę i fonologię języka angielskiego, psycholingwistykę, socjolingwistykę, neurolingwistykę, analizę dyskursu, przekładoznawstwo, pragmatykę języka angielskiego, prehistoria i historia języka angielskiego, językoznawstwo kognitywne, składnia i morfologia języka angielskiego, badania nad dwujęzycznością i wielojęzycznością, leksykologia i leksykografia. Tematyka badawcza w zakresie literaturoznawstwa obejmuje literaturę i kulturę brytyjską, angielską, irlandzką, amerykańską, kanadyjską, australijską, postkolonialną, teorię literatury i kultury, teatr anglojęzyczny. Bardzo duży nacisk położony jest na praktyczną naukę języka angielskiego – absolwenci kierunku filologia angielska osiągają znajomość języka angielskiego bliską rodzimemu użytkownikowi (poziom C1 na studiach pierwszego stopnia, C2 na studiach drugiego stopnia). Co więcej, są świadomi konieczności uczenia się przez całe życie oraz znaczenia różnorodności, są otwarci na inne kultury i języki.

Kierunek filologia angielska oferuje rozbudowany program zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego, z językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz wybranych aspektów kontekstu kulturowego. 

W ramach studiów stacjonarnych dostępne są następujące specjalności: ogólnoakademicką, nauczycielską, tłumaczeniową, czy teatrologiczną (na studiach pierwszego stopnia) oraz ogólnoakademicką, czy moduł literatura i kultura amerykańska na studiach drugiego stopnia. W ramach studiów niestacjonarnych dostępne są następujące specjalności: Teoria i praktyka tłumaczenia, Język angielski w obrocie gospodarczym, oraz specjalność literaturoznawcza, językoznawcza i nauczycielska na studiach drugiego stopnia.

Aktualne szczegółowe informacje nt. Filologia angielska - studia stacjonarne 1. stopnia znajdują się pod poniższymi linkami: