A A A

Zaloguj się

pl | en

Prawo europejskie
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

To nowoczesny kierunek studiów należący do obszaru nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na zagadnieniach z dziedziny nauk prawnych, jak również innych wybranych nauk społecznych. Podczas studiów bierzemy pod uwagę perspektywę historyczną, polityczną, społeczną i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych, organizacyjno-prawnych i gospodarczych. Kierunek pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej (podczas praktyk). Studenci mają także możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Historia Europy
Wykład: 60
Egzamin
6 O
Prawoznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wstęp do wiedzy o polityce
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Ekonomia i przedsiębiorczość
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Procesy prawnej integracji Europy
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia do wyboru nr 1
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia do wyboru nr 2
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Język angielski I: Język gospodarki i polityki
Lektorat: 60
Zaliczenie z oceną
3 O
Przysposobienie biblioteczne
Wykład: 2, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład asynchroniczny: 2
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo międzynarodowe publiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Prawo konstytucyjne
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Integracja gospodarcza Europy
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Zajęcia do wyboru nr 3
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia do wyboru nr 4
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia do wyboru nr 5
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia do wyboru nr 6
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Język angielski II: Język gospodarki i polityki
Lektorat: 60
Zaliczenie z oceną
3 O
Język obcy A2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo i polityki społeczne Unii Europejskiej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Prawo i polityki rynku wewnętrznego
Wykład: 45
Egzamin
4 O
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Europejska myśl polityczna i prawna
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Europejska polityka i prawo konsumenckie
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Zajęcia do wyboru nr 7
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 G
Zajęcia do wyboru nr 8
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia do wyboru nr 9 - zajęcia w języku obcym
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Język angielski III: Employment Law
Lektorat: 60
Zaliczenie z oceną
3 O
Język obcy B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Polityka regionalna Unii Europejskiej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Europejskie i polskie prawo i postępowanie cywilne
Wykład: 45
Egzamin
4 O
Systemy polityczne państw europejskich
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Finanse Unii Europejskiej
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Prawa człowieka i ich ochrona
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Zajęcia do wyboru nr 10
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia do wyboru nr 11
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 G
Zajęcia do wyboru nr 12
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 G
Zajęcia do wyboru nr 13
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Język angielski IV: Law of Tort
Lektorat: 60
Zaliczenie z oceną
3 O
Język obcy B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O

Język obcy: zajęcia w semestrze 5 kończą się zaliczeniem z oceną; oprócz tego najpóźniej w semestrze 6 student obowiązany jest zdać egzamin certyfikacyjny z języka obcego ogólnego - więcej w Opisie realizacji programu.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Europejskie i polskie prawo administracyjne
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Europejskie prawo i postępowanie karne
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Procedury administracyjne w Polsce i Unii Europejskiej
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Zajęcia do wyboru nr 14
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia do wyboru nr 15
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
3 G
Język angielski V: Company Law
Lektorat: 60
Zaliczenie z oceną
3 O
Język obcy B22
Lektorat: 30
Zaliczenie
2 G
Egzamin certyfikacyjny z języka nowożytnego
Certyfikat: 0
Egzamin
2 G

Język angielski VI: zajęcia kończą się zaliczeniem ostatniego semestru lektoratu oraz egzaminem ze wszystkich części lektoratu Język angielski I-VI - więcej w Opisie realizacji pogramu.

Praktyka zawodowa: zajęcia te można realizować i zaliczać w obu semestrach III roku studiów.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo i polityki sektorów infrastrukturalnych Unii Europejskiej
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Prawo i polityka ochrony środowiska w Unii Europejskiej
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia do wyboru nr 16
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia do wyboru nr 17
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia do wyboru nr 18 - zajęcia w języku obcym
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
7 G
Język angielski VI: Contracts and Obligations
Lektorat: 60
Egzamin/zaliczenie z oceną
4 O
Praktyka zawodowa
Praktyka: 120
Zaliczenie z oceną
8 G