A A A

Zaloguj się

pl | en

European Legal Studies
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

European Legal Studies to trzyletnie studia licencjackie prowadzone w języku angielskim. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata, po złożeniu i obronie pracy dyplomowej w języku angielskim. Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu prawa europejskiego i integracji europejskiej, z uwzględnieniem m.in. prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, integracji w ramach Rady Europy, międzynarodowej i regionalnej ochrony praw człowieka, oraz ekonomicznego i społecznego kontekstu integracji europejskiej. Program przedmiotów obowiązkowych obejmuje również przedmioty istotne z perspektywy rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jak prawo własności intelektualnej czy prawo ochrony danych. Przedmioty fakultatywne obejmują język polski dla cudzoziemców, język angielski prawniczy, oraz lektorat z innego niż język angielski języka obcego.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Introduction to Legal Science
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Introduction to European Studies
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Introduction to International Law
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Institutions of the European Union
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Roman Foundations of Private Law
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Focus on the European Union (guest lectures)
Wykład: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 5
Zaliczenie z oceną

0.5 O
Optional modules - 1 semester
Suma godzin kontaktowych: 75
Zaliczenie z oceną
9 G
Library & databank research
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Physical Education
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Fundamentals of OSH
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Constitutionalism: European and International Perspectives
Wykład: 30
Egzamin
4 O
International Protection of Human Rights
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 30
Egzamin

4 O
The European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Lawyers, Judges and European Legal Culture (in the area of Private Law)
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
European International Organizations
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Focus on the European Union (guest lectures)
Wykład: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 5
Zaliczenie z oceną

0.5 O
Optional modules - 2 semester
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
9 G
English
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Physical Education
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Free Movement of Persons and the Migration Policy in the EU
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Freedom of Establishment and Freedom to Provide Services in Poland
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Freedom of Speech and its Limits in Law
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Philosophy of Law
Wykład: 30
Egzamin
4 O
The Cohesion Policy of the European Union
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Focus on the European Union (guest lectures)
Wykład: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 5
Zaliczenie z oceną

0.5 O
Optional modules - 3 semester
Suma godzin kontaktowych: 75
Zaliczenie z oceną
9 G
English
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Elements of Family Law in the EU
Wykład: 30
Egzamin
4 O
European Legal Framework for Trade in Goods
Wykład: 30
Egzamin
4 O
EU Environmental Law and Policy
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Finance and Financial Market Law of the EU
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Fundamentals of European Consumer Law
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
3 O
Focus on the European Union (guest lectures)
Wykład: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 5
Zaliczenie z oceną

0.5 O
Optional modules - 4 semester
Suma godzin kontaktowych: 80
Zaliczenie z oceną
9 G
Bachelor's thesis seminar
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
English
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
European Company Law and Securities Regulations
Wykład: 30
Egzamin
4 O
European and Polish Agricultural Law
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Fundamentals of European Competition Law
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Intellectual Property Law in Trade
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Judicial Cooperation in the EU in Criminal Matters
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Focus on the European Union (guest lectures)
Wykład: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 5
Zaliczenie z oceną

0.5 O
Optional modules - 5 semester
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
9 G
Bachelor's thesis seminar
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
English
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
European Employment Law
Wykład: 30
Egzamin
4 O
International Private Law
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Introduction to International Criminal Procedure
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Data Protection and Privacy in the EU
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Judicial Cooperation in Civil Matters
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Focus on the European Union (guest lectures)
Wykład: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 5
Zaliczenie z oceną

0.5 O
Optional modules - 6 semester
Suma godzin kontaktowych: 75
Zaliczenie z oceną
9 G
Bachelor's thesis seminar
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G