A A A

Zaloguj się

pl | en

Kierunek prawno-ekonomiczny
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek Prawno-ekonomiczny jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma on na celu kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. Kierunek prawno-ekonomiczny jest prowadzony wspólnie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma na celu kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. Kierunek posiada innowacyjny charakter, o czym świadczy program studiów, który umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym. Połączenie wiedzy prawniczej i ekonomicznej jest szansą dla wykształcenia specjalistycznych kompetencji zawodowych, atrakcyjnych i przydatnych dla rynku pracy.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Podstawy prawa cywilnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Podstawy prawoznawstwa i logiki prawniczej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Prawo zobowiązań
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Podstawy prawa konstytucyjnego
Wykład: 30
Egzamin
6 O
Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Język obcy I
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Język obcy II
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Prawo podatkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Prawo karne gospodarcze
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Język obcy I
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Język obcy II
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy postępowania cywilnego
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy postępowania administracyjnego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy prawa administracyjnego
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Język obcy I
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Język obcy II
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G

W ramach zajęć Przedmiot do wyboru I (w języku obcym i polskim):

- studenci UEP wybierają jedne z następujących zajęć: Banking Systems in Poland and CEECs; Human and Social Capital; Tax systems in the EU member states; Monetary Economics; Labour market and gender inequalities; Employment and Migration in Europe; Legal Issues in Public Relations; Private Asset and Wealth Management; Methods and Techniques of Decision Making in Business; The fundamentals of Risk and Insurance; Soziale Sicherung in der EU; Коммуникация с элементами русской деловой корреспонденции;

- studenci UAM wybierają jedne z wymienionych wyżej zajęć w języku obcym albo jedne z następujących zajęć: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne; Podmioty, instytucje i mechanizmy gospodarki rynkowej; Ekonomia szczęścia; Globalizacja; Techniki negocjacji; Pomiar poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej; Związki ubezpieczeń z instytucjami finansowymi; Interakcje systemów politycznych i gospodarczych.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Regulacja prawna stosunku pracy
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Prawo handlowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Ekonomiczna i prawna teoria kontraktów
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo ochrony środowiska
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmiot do wyboru I (w języku obcym i polskim)
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
5 G
Język obcy I
Lektorat: 30
Egzamin
2 G
Język obcy II
Lektorat: 30
Egzamin
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Publiczne prawo gospodarcze
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Ekonomiczna i prawna teoria procesu sądowego
Wykład: 15
Egzamin
3 O
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Przedmiot do wyboru I
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Przedmiot do wyboru II
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
5 G