A A A

Zaloguj się

pl | en

Filozofia
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Koncepcja kształcenia na kierunku studiów filozofia jest zgodna z misją przyjętą w Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030.

Charakterystycznymi i komplementarnymi cechami naszej koncepcji są: A) oparcie jej na pięciu filarach misji UAM, B) zakorzenienie w tradycji tzw. szkoły poznańskiej (Jerzy Giedymin, Jerzy Topolski, Jerzy Kmita, Leszek Nowak, Jerzy Brzeziński, Anna Pałubicka) i jednoczesne C) rozwijanie jej dzięki współczesnym badaniom naukowym prowadzonym na Wydziale Filozoficznym, w tym w szkole kompetencji moralno-demokratycznych Ewy Nowak, które są rozpoznawane, uznawane i dyskutowane, tak w kraju, jak i za granicą.

Filozofia
Komunikacja społeczna
Filozofia
Komunikacja społeczna
Filozofia
Komunikacja społeczna
Filozofia
Komunikacja społeczna
Filozofia
Komunikacja społeczna
Filozofia
Komunikacja społeczna