A A A

Zaloguj się

pl | en

Socjologia
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Uniwersyteckie kształcenie socjologiczne w Poznaniu sięga lat 20. XX wieku – początków Uniwersytetu Poznańskiego i podwalin socjologii akademickiej położonych przez Floriana Znanieckiego. Współczesne kształcenie socjologów w Poznaniu sięga do tej tradycji i jednocześnie wykazuje elastyczność, odpowiadając na oczekiwania wobec socjologii i socjologów. 

Kształcenie socjologów charakteryzuje dążenie do integrowania teorii i praktyki, treści i technik kanonicznych dla socjologii z perspektywami autorskimi. Kluczowy motyw kształcenia obejmuje koncepcję wrażliwości publicznej, łączącej zorientowanie na aktualność zmian społecznych oraz społecznie odpowiedzialny stosunek do tego procesu, zawierający mocny aspekt etyczny, profilujący tak dydaktykę, jak i praktyki badawcze.

Studia licencjackie na kierunku socjologia przygotowują do wykorzystywania zarówno teorii jak i metod badań socjologicznych w zróżnicowanych sferach życia, a więc i w zróżnicowanych miejscach pracy – w szczególności tam, gdzie niezbędna jest współpraca, rozumienie uwarunkowań o charakterze społecznym w ich złożoności, gromadzenie danych i planowanie oraz wdrażanie oddziaływań zmieniających społeczeństwo (w różnej skali). W szczególności obejmuje to przygotowanie do aktywności w sferze rynku i konsumpcji oraz kultury i mediów, ale różnorodność tematów podejmowanych w badaniach i dydaktyce nie ogranicza się do tych wątków.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy socjologii I
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Psychologia społeczna
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Ekonomia z elementami przedsiębiorczości
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Metodyka studiowania
Wykład: 10
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Społeczne role socjologa
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Etyczne problemy profesji socjologa
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Procesy grupowe
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Antropologia kulturowa
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Wprowadzenie do modułu Kultura i media
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe - marketing - zachowania konsumenckie
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy socjologii II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Współczesne społeczeństwo polskie
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Socjologia klasyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Język obcy A2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Moduł tematyczny_1
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Zajęcia fakultatywne
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Statystyka społeczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Metody badań ilościowych
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Procesy ludnościowe w Polsce
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Mikrostruktury społeczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Język obcy B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Moduł tematyczny_2
Suma godzin kontaktowych: 90
Egzamin/zaliczenie z oceną
9 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Metody badań jakościowych
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Makrostruktury społeczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Przygotowanie do ćwiczeń terenowych
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia: 80
Zaliczenie z oceną
4 O
Język obcy B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Moduł tematyczny_3
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin/zaliczenie z oceną
10 G
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Teorie zmiany społecznej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Współczesne teorie socjologiczne I
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Raport z ćwiczeń terenowych
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Przygotowanie projektu badawczego
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Analiza danych zastanych
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Język obcy B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Egzamin certyfikacyjny - język obcy
Certyfikat: 0
Egzamin
2 G
Moduł tematyczny_4
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin/zaliczenie z oceną
9 G
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Proseminarium licencjackie
Proseminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Współczesne teorie socjologiczne II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Realizacja projektu badawczego
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
7 G
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 90
Zaliczenie z oceną
9 G
Zajęcia fakultatywne
Warsztaty: 30
Zaliczenie z oceną
3 G