A A A

Zaloguj się

pl | en

Nauczanie matematyki i informatyki
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek Nauczanie matematyki i informatyki powstał z myślą o osobach, które chcą połączyć swoją wiedzę z zakresu matematyki i informatyki z pasją do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na kierunku tym kształci się przyszłych nauczycieli tych dwóch przedmiotów szkolnych. Podczas studiów przyszli nauczyciele realizują przedmioty z zakresu matematyki i informatyki, przygotowujące ich merytorycznie do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz przedmioty przygotowujące do pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

 

W ciągu pierwszego semestru studenci realizują 360 godzin zajęć.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Repetytorium z matematyki
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
3 O
Wstęp do matematyki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Wstęp do algebry i teorii liczb
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Podstawy informatyki
Wykład: 20
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Programowanie wizualne
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Matematyka szkolna – ISCED poziom 1
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Dydaktyka ogólna
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
3 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 1 (wykład)
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 1 (ćwiczenia)
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
Wykład: 1, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład asynchroniczny: 1
Zaliczenie z oceną

- O

W ciągu drugiego semestru studenci realizują 374 godziny zajęć.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Logika
Suma godzin kontaktowych: 60
Egzamin
6 G
Analiza matematyczna 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Algorytmika i programowanie
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
8 O
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 1 (wykład)
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 1 (ćwiczenia)
Ćwiczenia: 14
Zaliczenie z oceną
1 O
Matematyka szkolna – ISCED poziom 2
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Informatyka szkolna – ISCED poziom 2
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Język obcy A2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
W ciągu trzeciego semestru studenci realizują 375 godzin zajęć.
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Analiza matematyczna 2
Wykład: 45
Ćwiczenia: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Elementy kombinatoryki
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Dydaktyka matematyki i informatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
7 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język obcy B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Narzędzia informatyki
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Grafika i multimedia
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Laboratorium robotyki szkolnej
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G

W ciągu czwartego semestru studenci realizują 385 godzin zajęć i 50 h praktyk w szkołach podstawowych.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Algebra liniowa i teoria macierzy
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 G
Rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Dydaktyka matematyki
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Dydaktyka informatyki
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia metodyczne w szkole podstawowej – praktyka z matematyki
Laboratorium: 20
Praktyka: 25

Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia metodyczne w szkole podstawowej – praktyka z informatyki
Laboratorium: 20
Praktyka: 25

Zaliczenie z oceną
4 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Proseminarium
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
5 G
Język obcy B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Geometria elementarna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Warsztaty koncepcji nauczania
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 G
W ciągu piątego semestru studenci realizują 370 godzin zajęć i 60 h praktyk w szkołach podstawowych.
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Algebra
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Geometria analityczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Szkolna pracownia komputerowa
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
3 O
Uczeń z SPE w szkole
Warsztaty: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Warszaty kompetencji miękkich
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
2 G
Przygotowanie i ewaluacja praktyk ciagłych z informatyki
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną
- O
Przygotowanie i ewaluacja praktyk ciagłych z matematyki
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną
- O
Praktyka ciągła z informatyki
Praktyka: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Praktyka ciągła z matematyki
Praktyka: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 10
Zaliczenie z oceną

3 O
Język obcy B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Egzamin certyfikacyjny
Certyfikat: 0
Egzamin
2 G
Systemy operacyjne
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 15
Laboratorium: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Systemy internetowe
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 30
Laboratorium: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
6 G
Kultura języka polskiego
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O

W ciągu szóstego semestru studenci realizują 360 godzin zajęć i 15 h praktyk w szkołach podstawowych.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Moduł matematyczny
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 G
Informatyczne wspomaganie pracy nauczyciela
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Bazy danych
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 G
Informatyka szkolna – ISCED poziom 3
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Moduł humanistyczny
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 G
Laboratorium pedagogiczne: przygotowanie do praktyk w szkole podstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Laboratorium psychologiczne: przygotowanie do praktyk w szkole podstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej
Praktyka: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Laboratorium pedagogiczne: ewaluacja praktyk w szkole podstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Metodyka rozwiązywania zadań konkursowych
Ćwiczenia: 20
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 10
Zaliczenie z oceną

5 O
Metody obliczeniowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 G
Portfolio dydaktyczne
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 O