A A A

Zaloguj się

pl | en

Reżyseria dźwięku
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Reżyseria dźwięku to kierunek o dużym walorze praktycznym, który jednak daje również solidne podstawy teoretyczne. I rok studiów obejmuje głównie zajęcia teoretyczne, dzięki którym studenci poznają podstawy akustyki, elektroniki czy też przetwarzania sygnałów akustycznych. Mając tę wiedzę na II i III roku realizują już więcej przedmiotów praktycznych, które obejmują między innymi naukę technologii realizacji i montażu dźwięku, pracę w dwóch kierunkowych studiach nagraniowych jak i kwestie związane z nagłaśnianiem koncertów. Egzamin licencjacki składa się z dwóch części, teoretycznej – w której weryfikuje się wiedzę zdobytą przez trzy lata studiów – jak i praktycznej. Część praktyczna dyplomu z reżyserii dźwięku polega na zarejestrowaniu składu muzycznego oraz zmiksowaniu dokonanego nagrania. Studenci przechodzą cały proces, począwszy od umówienia się z zespołem i przedyskutowania koncepcji nagrania, przez jego zaplanowanie, rozstawienie sprzętu, rejestrację poszczególnych utworów jak i późniejszy montaż całości oraz zgranie do końcowego pliku.

Dużą wartością dodaną kierunku jest kadra prowadzących. Przedmiotów praktycznych uczą wieloletni realizatorzy dźwięku, realizujący koncerty i nagrania studyjne. Przedmioty związane z muzyką są z kolei prowadzone przez muzyków i wykładowców Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dzięki temu przekazywana przez nich wiedza ma też aspekt praktyczny, związany z szeregiem własnych doświadczeń uzyskanych na przestrzeni lat. Na tej podstawie możliwe jest też uczenie w oparciu o konkretne przykłady i problemy, które pozwala wskazać jak treści przekazywane na zajęciach przekładają się na codzienność pracy realizatora dźwięku.

Reżyseria dźwięku w programie studiów ma przewidzianych dużo godzin praktyk. Po I roku studenci wykonują praktyki radiowe, po II – nagłośnieniowe a po III studyjne bądź telewizyjne. Dla części z nich bywa to początek pracy kontynuowanej już po zakończeniu studiów. Praktyki radiowe mają na celu zapoznać studentów ze specyfiką pracy w rozgłośniach radiowych, szczególnie pod kątem wykorzystywanego sprzętu i miksowania pod kątem anteny. Praktyki nagłośnieniowe dają okazję do pracy przy koncertach, zarówno w małych klubach i kameralnych składach jak i przy największych imprezach kulturalnych w kraju. Praktyki w studiach nagraniowych mają pokazać cały proces tworzenia nagrania muzycznego i wskazać najbardziej kluczowe aspekty takiej pracy. Z kolei praktyki w telewizjach uzmysławiają jak dźwięk może (i powinien) stanowić integralną i pełnoprawną część produkcji audiowizualnych, z uwzględnieniem realizacji mowy (prezenterzy, reporterzy, goście).

Reżyseria dźwięku realizowana na Wydziale Fizyki UAM ma swoje solidne, fizyczne podstawy. Stąd też nie brak w programie nauczania przedmiotów stricte fizycznych (takich jak elektryczność i magnetyzm, teoria drgań czy też wprowadzenie do akustyki). Również bardziej interdyscyplinarne przedmioty kierunkowe są prowadzone w oparciu o ważne dla danego zagadnienia prawa i twierdzenia. Zatem choć sama reżyseria dźwięku jest kierunkiem łączącym w sobie rozmaite gałęzie wiedzy, została przypisana do nauk fizycznych jako źródła i podstawy wszystkich innych, bardziej wysublimowanych zajęć. Warto zresztą wspomnieć, że badania prowadzone w Katedrze Akustyki nierozerwalnie są związane z dźwiękiem ale i jego fizycznymi podstawami. Realizuje się tutaj zarówno prace skupiające się na percepcji i powiązaniu jej z fizycznymi parametrami dźwięku jak i badania terenowe, często polegające na monitoringu hałasu w środowisku i analizie modeli przewidujących jego poziomy. Wiedza zdobyta podczas studiów z reżyserii dźwięku może być zatem wykorzystywana zarówno w pracy zawodowej jak i działaniach badawczych, również w ośrodkach takich jak UAM.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia: 90
Egzamin
Zaliczenie z oceną
9 O
Elektryczność i magnetyzm
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Literatura fonograficzna z krytyczną analizą realizacji
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
1 O
Wprowadzenie do akustyki I
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Podstawy programowania
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Wiadomości o muzyce
Wykład: 45
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmiot do wyboru 1
Wykład: 12
Ćwiczenia: 6
Laboratorium: 12
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie
Zaliczenie z oceną
2 G
Przedmiot do wyboru 2
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyka II
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Wprowadzenie do akustyki II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Teoria drgań
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Programowanie w środowisku MATLAB
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Programowanie w języku Python
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Przetworniki elektroakustyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Pracownia ze słuchowej analizy utworów muzycznych
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
1 O
Elektronika
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Nośniki dźwięków
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Komunikacja naukowa
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Praktyki zawodowe: radiowe
Praktyka: 80
Zaliczenie z oceną
3 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Akustyka wnętrz
Wykład: 15
Egzamin
2 O
Pracownia montażu dźwięku: Reaper
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
3 O
Pracownia montażu dźwięku: ProTools
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Pracownia montażu dźwięku: Cubase
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy analizy sygnałów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Przedmiot do wyboru
Wykład: 30
Seminarium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 G
Technologia realizacji dźwięku
Wykład: 45
Egzamin
4 O
Pracownia z elektroakustyki
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo autorskie, prawo patentowe, przedsiębiorczość
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy marketingu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 9
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Współczesne style muzyczne
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Akustyka mowy
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Pracownia akustyki wnętrz
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmiot do wyboru 1
Wykład: 30
Laboratorium: 60
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 G
Pracownia MIDI I
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Pracownia realizacji dźwięku I
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Metodyka pracy z muzykami
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyki zawodowe: nagłośnieniowe
Praktyka: 80
Zaliczenie z oceną
3 G
Przedmiot do wyboru 2
Wykład: 30
Egzamin
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Akustyka budowlana
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Nagłaśnianie pomieszczeń i przestrzeni otwartej
Wykład: 15
Egzamin
1 O
Audioelektronika
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Montaż mowy i formy dźwiękowe
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Kształcenie słuchu
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmiot do wyboru 1
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Przedmiot do wyboru 2
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Akustyczne projektowanie wnętrz
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Pracownia realizacji dźwięku II
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Warsztaty technik nagraniowych
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Sieci komputerowe w Audio
Laboratorium: 12
Zaliczenie z oceną
1 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy prawa i księgowości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 9
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Dźwięk w multimediach
Wykład: 10
Laboratorium: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyki zawodowe
Praktyka: 40
Zaliczenie z oceną
2 G
Pracownia technologii nagłaśniania koncertów
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Przedmiot do wyboru 1
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Wykład monograficzny do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 45
Zaliczenie z oceną
5 G
Przedmiot do wyboru 2
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
15 G