A A A

Zaloguj się

pl | en

Akustyka
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Akustyka jest kierunkiem studiów o profilu praktycznym, który jednak daje również solidne podstawy teoretyczne. I rok studiów obejmuje głównie zajęcia teoretyczne, dzięki którym studenci poznają podstawy matematyki, fizyki, akustyki, elektroniki oraz przetwarzania sygnałów akustycznych. Na II I III roku studiów dominują przede wszystkim przedmioty specjalistyczne o charaketrze praktycznych, które obejmują między innymi audiometrię tonalną, mowy, akustykę mowy, akustyki wnętrz, akustyki budowlaną, otoplastykę, psychologię osób niedosłyszących, hałas komunikacyjny, przemysłowy. 

Dużą wartością dodaną kierunku jest kadra prowadzących. Przedmiotów praktycznych uczą wieloletni realizatorzy dźwięku, realizujący koncerty i nagrania studyjne. Przedmioty związane z muzyką są z kolei prowadzone przez muzyków i wykładowców Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dzięki temu przekazywana przez nich wiedza ma też aspekt praktyczny, związany z szeregiem własnych doświadczeń uzyskanych na przestrzeni lat.

 

Reżyseria dźwięku w programie studiów ma przewidzianych dużo godzin praktyk. Po I roku studenci wykonują praktyki radiowe, po II – nagłośnieniowe a po III studyjne bądź telewizyjne. Dla części z nich bywa to początek pracy kontynuowanej już po zakończeniu studiów.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia: 90
Egzamin
Zaliczenie z oceną
9 O
Elektryczność i magnetyzm
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wprowadzenie do akustyki I
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Podstawy programowania
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyka II
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Wprowadzenie do akustyki II
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Teoria drgań
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Elektronika
Wykład: 15
Egzamin
2 O
Komunikacja naukowa
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Przedmiot do wyboru
Wykład: 30
Seminarium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Prawo autorskie, prawo patentowe, przedsiębiorczość
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Praktyki zawodowe I
Praktyka: 80
Zaliczenie z oceną
3 G
Akustyka mowy
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Audiometria tonalna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Gerontologia
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Elementy marketingu
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Praktyki zawodowe II
Praktyka: 120
Zaliczenie z oceną
4 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Audiometria mowy
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Audiometria obiektywna
Wykład: 15
Laboratorium: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Elementy ekonomii
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Seminarium specjalistyczne
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Praktyki zawodowe III
Praktyka: 30
Zaliczenie z oceną
1 G
Praktyki zawodowe IV
Praktyka: 160
Zaliczenie z oceną
6 G
Przedmiot do wyboru
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 G
Protetyka słuchu i ochrona przed hałasem