A A A

Zaloguj się

pl | en

Astronomia
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Astronomia jest jednym z podstawowych kierunków studiów w kanonie studiów akademickich w dziedzinie nauk ścisłych. Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM posiada niezbędny i wymagany przepisami potencjał kadrowy, naukowy, organizacyjny i sprzętowy do prowadzenia studiów na kierunku astronomia na najwyższym poziomie. Zgodnie z ponad stuletnią tradycją naukową Obserwatorium Astronomicznego kierunek Astronomia oferuje kształcenie z klasycznej astronomii i astrofizyki, a ponadto głębszą niż w innych ośrodkach znajomość zagadnień związanych z ruchem i własnościami planetoid (już 9 z nich nazwano na cześć naszych pracowników i absolwentów), komet i sztucznych satelitów Ziemi. Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii i pozwala na dostosowanie sylwetki i kompetencji absolwenta zarówno do kontynuowania przez niego kariery naukowej na uczelni, jak i kariery zawodowej w dynamicznie rozwijającym się sektorze technologii kosmicznych. 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Astronomia są przygotowani do podjęcia dalszych studiów astronomicznych lub na innych kierunkach ścisłych. Dla pragnących dalej kontynuować swoją przygodę z astronomią zdobyta na I stopniu studiów wiedza jest fundamentem pod pogłębione studia astronomiczne na II stopniu oraz pod przyszłą karierę naukową. 

 

Studenci decydujący się na karierę zawodową będą wysoko wykwalifikowaną grupą pracowników, poszukiwaną na światowym i krajowym rynku pracy prężnie rozwijającego się sektora kosmicznego. Znajdą też zatrudnienie w placówkach zajmujących się popularyzacją astronomii: planetariach lub centrach nauki.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Astronomia ogólna
Wykład: 60
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
8 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Matematyka 1
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Matematyka elementarna
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
4 O
Mechanika ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Podstawy optyki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Pracownia informatyczna 1
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
4 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Astronomia sferyczna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Elektryczność i magnetyzm
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Matematyka 2
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Metody opracowania obserwacji
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Pracownia informatyczna 2
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
4 O
Wstęp do astrofizyki 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyka 3
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Mechanika klasyczna i relatywistyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Prawo autorskie, prawo patentowe, przedsiębiorczość
Wykład: 15

1 O
Programowanie i metody numeryczne 1
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
5 O
Wstęp do astrofizyki 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wstęp do mechaniki nieba
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O

Studenci w semestrze czwartym wybierają między dwiema ścieżkami edukacyjnymi:

  1. Astronomia obserwacyjna ;
  2. Astronomia i zastosowania sztucznych satelitów Ziemi – bezpieczeństwo kosmiczne.

Dodatkowo powinni wybrać jeden z przedmiotów będących kontynuacja przedmiotów z semestru trzeciego:

  • “Programowanie i metody numeryczne 2” czyli kontynuacja przedmiotu “Programowanie i metody numeryczne 1” .
  • “Obliczeniowa mechanika nieba”  - przedmiot będący  rozwinięciem praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów ruchu orbitalnego poznanych na “Wstępie do mechaniki nieba”.

Studenci mogą  uczęszczać jednocześnie na obydwa te przedmioty. 

Po zakończeniu semestru  w miesiącach letnich  odbywają praktyki zawodowe  w wybranych   ośrodkach naukowych.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Pracownia eksperymentu fizycznego
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
5 O
Praktyki zawodowe
Praktyka: 120
Zaliczenie z oceną
5 G
Przedmiot do wyboru
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Wykład: 30
Laboratorium: 60
Egzamin/zaliczenie z oceną
Egzamin/zaliczenie z oceną
9 G
Termodynamika i podstawy fizyki statystycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy fizyki kwantowej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Wykład: 60
Laboratorium: 75
Egzamin/zaliczenie z oceną
Egzamin/zaliczenie z oceną
14 G
Wstęp do baz danych
Wykład: 10
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Wykład humanistyczny 1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Astronomia Układu Słonecznego
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Pracownia dyplomowa
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
5 G
Przedmiot do wyboru
Wykład: 30
Egzamin
4 G
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 G
Wykład humanistyczny 2
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G