A A A

Zaloguj się

pl | en

Fizyka medyczna
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Fizyka medyczna to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę i medycynę, wykorzystujący metody fizyczne w diagnostyce i terapii medycznej. Zakres wiedzy w ramach tego kierunku obejmuje szeroki wachlarz zagadnień fizyki poczynając od mechaniki, poprzez fizykę jądrową i techniki radiacyjne, a kończąc na najnowszych metodach diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa, pozytronowa tomografia emisyjna czy obrazowanie magnetycznym rezonansem jądrowym). Postęp technik diagnostycznych i terapeutycznych opiera się na najnowszych osiągnieciach fizyki, dlatego ważnym członkiem zespołu medycznego jest obecnie fizyk medyczny. Zadaniem jego jest nie tylko udział w planowaniu terapii, ale także obsługa urządzeń i przygotowanie ich do badań diagnostycznych. Fizyk medyczny posiada umiejętności pozwalające na współpracę z personelem medycznym w zakresie procesu diagnostycznego, jak i terapeutycznego (np. planowanie leczenia metodami radioterapii lub brachyterapii pacjentów z chorobami nowotworowymi) oraz prowadzenia badań naukowych. Dobór zajęć na kierunku fizyka medyczna został przygotowany w oparciu o powyższe założenia. W semestrach 1-4 student poznaje wymaganie podstawy fizyki, uzyskuje odpowiednią biegłość w narzędziach matematycznych niezbędnych fizykowi medycznemu oraz zgłębia podstawy medycyny takie jak: anatomia człowieka, fizjologia, histologia, cytologia, patofizjologia i biochemia.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Anatomia człowieka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Matematyka 1
Wykład: 15
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Mechanika ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Podstawy chemii
Wykład: 30
Laboratorium: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy eksperymentu fizycznego
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Wstęp do fizyki medycznej
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmiot informatyczny 1
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
4 G
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Elektryczność i magnetyzm
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Matematyka 2
Wykład: 15
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Fizjologia z elementami histologii
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Elektronika
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Biochemia z elementami biologii molekularnej
Wykład: 45
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wstęp do diagnostyki i terapii klinicznej
Laboratorium: 40
Zaliczenie z oceną
3 O
Przedmiot informatyczny 2
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
3 G
Język obcy A2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizyka atomowa i molekularna z elementami fizyki kwantowej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Statystyka medyczna
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Metody fizyki w diagnostyce i terapii medycznej 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
7 O
Podstawy optyki
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Patofizjologia
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Pracownia elektroniki
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
3 O
Moduł do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 45
Egzamin
4 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Prawo autorskie, prawo patentowe, przedsiębiorczość
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Język obcy B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizyka jądrowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Metody fizyki w diagnostyce i terapii medycznej 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
8 O
Elementy etyki lekarskiej
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Fizyka procesów biologicznych
Wykład: 45
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Anatomia w obrazowaniu medycznym
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Moduł do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
5 G
Moduł do wyboru - zajęcia humanistyczno-społeczne
Suma godzin kontaktowych: 45
Zaliczenie z oceną
4 G
Język obcy B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Mikrobiologia z immunologią
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Kontrola jakości w rentgenodiagnostyce
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Pracownia kultur komórkowych
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Dozymetria
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy analizy sygnałów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Pracownia licencjacka
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
4 G
Moduł do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 45
Egzamin
4 G
Moduł do wyboru
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 G
Język obcy B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego
Certyfikat: 0
Egzamin
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Radiobiologia
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Fizykoterapia
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Pracownia licencjacka
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
7 G
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wykład monograficzny
Suma godzin kontaktowych: 45
Zaliczenie z oceną
4 G
Praktyka zawodowa
Praktyka: 200
Zaliczenie
8 O
Moduł do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 35
Zaliczenie z oceną
4 G