A A A

Zaloguj się

pl | en

Fizyka
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Fizyka jest jednym z podstawowych kierunków w kanonie studiów akademickich w dziedzinie nauk ścisłych. Wydział Fizyki UAM posiada niezbędny i wymagany przepisami potencjał kadrowy, naukowy, organizacyjny i sprzętowy do prowadzenia studiów na kierunku fizyka na najwyższym poziomie. W oparciu o ponad 90-letnią tradycją naukową i dydaktyczną oferuje kształcenie z fizyki na studiach I stopnia obejmujące wszystkie ważne współcześnie działy fizyki. Ponadto w ramach zajęć do wyboru studenci mają do wyboru trzy ścieżki tematyczne: (1) fizykę ogólną, (2) fizyką materiałową oraz (3) fizykę jądrową. Ale mogą również skomponować z proponowanych zajęć do wyboru swój własny, indywidualny zestaw przedmiotów fakultatywnych. Tak skonstruowany program kształcenia pozwala na dostosowanie sylwetki i kompetencji absolwenta zarówno do kontynuowania przez niego kariery naukowej na uczelni, jak i kariery zawodowej w przemyśle, szkolnictwie, przy badaniach materiałowych, przy analizie danych oraz w sektorze energetycznym. Absolwenci studiów I stopnia na kierunku Fizyka są bardzo dobrze przygotowani do kontynuacji nauki na studiach II stopnia z fizyki lub na innych kierunkach ścisłych. Studenci decydujący się na karierę zawodową po ukończeniu studiów I stopnia będą wysoko wykwalifikowaną grupą pracowników, poszukiwaną na światowym i krajowym rynku pracy.

Kierunek studiów oferuje także możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela poprzez realizację modułu nauczycielskiego: zobacz

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Mechanika ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Analiza matematyczna 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Algebra liniowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Podstawy analizy statystycznej i prezentacji danych
Laboratorium: 10
Warsztaty: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Matematyka elementarna (zajęcia wyrównawcze)
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmiot do wyboru z obszarów nauk humanistycznych i społecznych 1
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Programowanie 1
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawowe narzędzia informatyczne
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Elektryczność i magnetyzm
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Analiza matematyczna 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Termodynamika i podstawy fizyki statystycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Prawdopodobieństwo z elementami statystyki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Programowanie 2
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Pracownia Fizyczna I.1
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
5 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Mechanika klasyczna
Wykład: 45
Ćwiczenia: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Podstawy fizyki kwantowej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy optyki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Matematyka w fizyce: koncepcje i metody
Ćwiczenia w salach komputerowych: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Drgania i fale
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Pracownia Fizyczna I.2
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy elektroniki
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Prawo autorskie, prawo patentowe, przedsiębiorczość
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Elektrodynamika klasyczna
Wykład: 45
Ćwiczenia: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Mechanika statystyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Mechanika kwantowa
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy fizyki atomowej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmiot do wyboru 1
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
5 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Pracownia Fizyczna II.1
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
5 G
Język angielski B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wstęp do teorii pola
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Fizyka fazy skondensowanej 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy OTW
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmioty do wyboru 2 i 3
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin
10 G
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Pracownia dyplomowa 1
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 G
Pracownia Fizyczna II.2
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
5 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizyka fazy skondensowanej 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmioty do wyboru 4 i 5
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin
10 G
Przedmiot do wyboru z obszarów nauk humanistycznych i społecznych 1
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Pracownia dyplomowa 2
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
12 G
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G