A A A

Zaloguj się

pl | en

Optyka okularowa i optometria
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Optyka okularowa i optometria jest przekazanie studentom wiedzy oraz niezbędnych umiejetności w zakresie podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii, medycyny oraz technologii okularowych co pozwala na wykształcenie u nich umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu optyka okularowego i  optometrysty.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 G
Matematyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 G
Podstawy chemii
Wykład: 30
Laboratorium: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Anatomia człowieka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Histologia z cytologią
Wykład: 20
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Optyka geometryczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Biofizyka człowieka
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo autorskie i prawo patentowe
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 G
Matematyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 G
Biochemia
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Fizjologia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Optyka okularowa 1
Wykład: 30
Laboratorium: 75
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Optyka fizyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Środowisko wzrokowe - ergonomia pracy/ochrona wzroku
Wykład: 10
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Optyka fizjologiczna 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyki zawodowe z optyki okularowej
Praktyka: 160
Zaliczenie z oceną
6 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Patofizjologia
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Statystyka medyczna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Optyka fizjologiczna 2
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Biologia układu wzrokowego 1
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Optyka okularowa 2
Wykład: 30
Laboratorium: 75
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Komunikacja z klientem/pacjentem
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Elementy etyki lekarskiej
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Laboratorium oftalmiczne
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Biologia układu wzrokowego 2
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Technologia okularowa
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Procedury badania refrakcji
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Modelowanie układu wzrokowego
Wykład: 15
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Metody fizyki w diagnostyce i terapii medycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 G
Marketing
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmiot do wyboru
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 G
Praktyki zawodowe z optyki okularowej
Praktyka: 160
Zaliczenie z oceną
6 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Mikrobiologia z immunologią
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Biomechanika ruchu człowieka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy patologii narządu wzroku
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Słabowidzenie i pomoce wzrokowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 5
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Procedury optometryczne 1
Wykład: 30
Laboratorium: 90
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Praktyki zawodowe z optometrii
Praktyka: 80
Zaliczenie z oceną
3 G
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Przedmiot do wyboru
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Farmakologia ogólna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Miękkie soczewki kontaktowe
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Procedury optometryczne 2
Wykład: 15
Laboratorium: 75
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Percepcja wzrokowa z elementami neuronauki
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
10 G
Praktyki zawodowe z optometrii
Praktyka: 80
Zaliczenie z oceną
3 G