A A A

Zaloguj się

pl | en

Biofizyka
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Celem biofizyki jest wyjaśnienie i ilościowy opis procesów zachodzących w żywych organizmach z wykorzystaniem stosowanych w fizyce teorii, technik eksperymentalnych i modelowania. Obiektem badań dla biofizyki są układy biologiczne na różnych poziomach organizacji: od pojedynczych cząsteczek biologicznych, przez organelle i komórki, aż do organizmów i całych ekosystemów. Innym ważnym obszarem badań leżącym w obrębie biofizyki jest analiza wpływu czynników zewnętrznych na organizmy żywe (zarówno tych potencjalnie niebezpiecznych dla organizmu, jak i wprowadzanych intencjonalnie w celach diagnostycznych i terapeutycznych). W ostatnich latach istotnym aspektem badań biofizycznych stało się również projektowanie i wytwarzanie układów biohybrydowych oraz sztucznych materiałów wzorowanych na materii biologicznej. Na Wydziale Fizyki UAM prowadzone są badania naukowe obejmujące praktycznie wszystkie wymienione wyżej aspekty z pogranicza fizyki i biologii. Dostępność wysokiej klasy specjalistów oraz nowoczesnej aparatury pozwala na prowadzenie kształcenia w zakresie biofizyki na najwyższym poziomie. Realizacja tych unikatowych i silnie interdyscyplinarnych studiów stanowi jednocześnie odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie europejskich i światowych rynków pracy na wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i technicznych.

Kierunek Biofizyka adresowany jest do osób, które chcą zrozumieć jak podstawowe prawa fizyki rządzą funkcjonowaniem organizmów żywych oraz przyswoić sobie umiejętności niezbędne w pracy laboratoryjnej. Program studiów został ułożony tak, aby umożliwić studiowanie kandydatom, którzy ukończyli liceum w klasach o różnych profilach. Studiując biofizykę można zdobyć unikatowe interdyscyplinarne wykształcenie łączące wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, informatyki, chemii i biologii. Ponieważ takie studia to również wyjątkowy trening umysłu, jednym z kluczowych narzędzi, jakie posiądą absolwenci, będzie zdolność wieloaspektowego analitycznego myślenia w obszarze przenikania się wymienionych dyscyplin. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Biofizyka będą bardzo dobrze przygotowani zarówno do kontynuowania studiów na drugim stopniu – w zakresie biofizyki lub na kierunkach pokrewnych – jak i do rozpoczęcia pracy zawodowej, między innymi na stanowiskach takich jak: laborant, analityk laboratoryjny, pracownik kontroli jakości, copywriter (w obszarze Life Science) czy przedstawiciel handlowy (aparatura badawcza, technologie chemiczne, farmacja, przemysł spożywczy).

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyka 1
Wykład: 15
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Mechanika ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Fizykochemiczne podstawy życia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Chemia organiczna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Biologia komórki
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Podstawy eksperymentu fizycznego
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Analiza i wizualizacja danych
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyka 2
Wykład: 15
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Elektryczność i magnetyzm
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Termodynamika i podstawy fizyki statystycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Biochemia z elementami biologii molekularnej
Wykład: 45
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Chemia bionieorganiczna
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Laboratorium fizyczne 1
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy programowania
Ćwiczenia w salach komputerowych: 45
Zaliczenie z oceną
3 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy fizyki kwantowej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Podstawy optyki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Drgania i fale
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Przedmiot do wyboru 1
Suma godzin kontaktowych: 60
Egzamin
5 G
Laboratorium fizyczne 2
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
3 O
Teksty i prezentacje naukowe
Ćwiczenia: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Praca biofizyka
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Prawo autorskie, prawo patentowe, przedsiębiorczość
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizyka procesów biologicznych
Wykład: 45
Ćwiczenia: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
7 O
Podstawy spektroskopii
Wykład: 30
Laboratorium: 60
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Fizyka materii miękkiej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Biologia molekularna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Przedmiot do wyboru 2
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
5 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizyka białek i kwasów nukleinowych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Przedmiot do wyboru 3
Suma godzin kontaktowych: 60
Egzamin
5 G
Przedmioty do wyboru 4 i 5
Suma godzin kontaktowych: 90
Egzamin
8 G
Przedmiot do wyboru 6
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 G
Przedmiot(y) do wyboru z obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych (dowolny/-e z oferty wydziału/UAM)
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
5 G
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Pracownia dyplomowa 1
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizykochemia receptorów
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Farmakologia ogólna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Przedmiot(y) do wyboru z obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych (dowolny/-e z oferty wydziału/UAM)
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
5 G
Przedmiot(y) do wyboru z obszarów nauk humanistycznych i społecznych (dowolny/-e z oferty wydziału/UAM)
Suma godzin kontaktowych: 45
Zaliczenie z oceną
4 G
Pracownia dyplomowa 2
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
9 G
Seminarium licencjackie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G