A A A

Zaloguj się

pl | en

Geografia
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Geografia jest jednym z najstarszych kierunków realizowanych w UAM w Poznaniu już od 1919 roku, od kiedy na Wydziale Filozoficznym powstał Instytut Geografii. Geografia jako kierunek studiów mieści się w dwóch dziedzinach naukoych: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych, co jest konsekwencją współczesnego podziału nauk geograficznych.W ramach tych dziedzin geografia przypisana jest do dwóch dyscyplin naukowych: nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno- ekonomicznej i gospodarki rzestrzennej, opartych na odrębnych wzorcach metodologicznych. Oddaje to interdyscyplinarny charakter geografii. Z wieloobszarowości nauk geograficznych wynika zróżnicowany i specyficzny program studiów, który łączy zagadnienia geografii fizycznej i jej subdyscyplin wraz z zagadnieniami ekonomiczno-gospodarczymi i społeczno-kulturowymi. Ponadto obejmuje on zagadnienia z zakresu nauk ścisłych, dostarczających narzędzi matematyczno-statystycznych, wykorzystywanych w nowoczesnych metodach analizy przestrzennej oraz w analizach procesów geomorfologicznych, hydrologicznych, czy klimatycznych. Innym ważnym elementem kształcenia na kierunku geografa są Geograficzne Systemy Informacyjne, a także ćwiczenia terenowe w fromie stacjonarnej i objazdowej, weryfikujące wiedzę, umiejetniości i kompetencje zdobyte podczas zajęć w salach, pracowniach i laboratoriach.

Kierunek studiów oferuje także możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela poprzez realizację modułu nauczycielskiego: zobacz

EKOLOGIA MIASTA
GEO-GRAFIKA
GEOANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
GEOGRAFIA OGÓLNA
HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
EKOLOGIA MIASTA
GEO-GRAFIKA
GEOANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
GEOGRAFIA OGÓLNA
HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
EKOLOGIA MIASTA
GEO-GRAFIKA
GEOANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
GEOGRAFIA OGÓLNA
HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
EKOLOGIA MIASTA
GEO-GRAFIKA
GEOANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
GEOGRAFIA OGÓLNA
HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
EKOLOGIA MIASTA
GEO-GRAFIKA
GEOANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
GEOGRAFIA OGÓLNA
HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA
EKOLOGIA MIASTA
GEO-GRAFIKA
GEOANALIZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
GEOGRAFIA OGÓLNA
HYDROLOGIA, METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA