A A A

Zaloguj się

pl | en

Turystyka i rekreacja
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek studiów turystyka i rekreacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 2000. Pierwotnie obejmował on pięcioletnie studia magisterskie, obecnie realizowany jest na studiach licencjackich (pierwszego stopnia) oraz magisterskich (drugiego stopnia) dostępnych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Architektura
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Ekonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Hotelarstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Podstawy rekreacji
Wykład: 10
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy turystyki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Topografia w turystyce i rekreacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Wprowadzenie do turystyki kulturowej
Wykład: 20
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Wybór jednego dodatkowego języka obcego (nie ojczystego) jest obowiązkowy i skutkuje koniecznością kontynuacji nauki wybranego języka przez 4 semestry. Przedmiot do wyboru Ćwiczenia terenowe z turysyki zimowej, wiąże się z dodatkową odpłatnością.
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizjologia rekreacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
1 O
Historia kultury i sztuki
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Obsługa turystów z niepełnosprawnością
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład asynchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
1 O
Techniki komputerowe
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
1 O
Turystyczne walory rzeźby powierzchni Ziemi
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
1 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Ćwiczenia terenowe z przyrodniczych i kulturowych podstaw waloryzacji terenu, topografii w turystyce i obóz sportowy
Ćwiczenia terenowe: 80
Zaliczenie z oceną
3 O
Ćwiczenia terenowe regionalne - Wielkopolska
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyka zawodowa w hotelach
Praktyka: 112
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 105
Zaliczenie z oceną
14 G
Język obcy 2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geografia turystyczna wybranych krajów: Kraje Skandynawskie, Holandia, Austria, Czechy, Słowacja
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Geografia turystyczna wybranych krajów: Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Ukraina
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Geografia turystyczna wybranych krajów: Wielkia Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Węgry
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Organizacja i prowadzenie wycieczek
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Podstawy rachunkowości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Prawo w turystyce i rekreacji
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 15
Egzamin

2 O
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Język obcy 2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
HOTELARSTWO I TURYSTYKA ZDROWOTNA
SINO- I NIPPOTURYSTYKA
TURYSTYKA AKTYWNA
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM TURYSTÓW W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
ZARZĄDZANIE EVENTAMI
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Ekonomika turystyki i rekreacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Marketing
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Geografia regionalna świata
Wykład: 30
Ćwiczenia: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Krajoznawstwo
Wykład: 20
Egzamin
1 O
Obsługa ruchu turystycznego
Wykład: 20
Laboratorium: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Język obcy 2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Ćwiczenia terenowe z pilotażu i przewodnictwa turystycznego
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
3 O
Ćwiczenia terenowe z uwarunkowań rozwoju turystyki w regionie
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach turystycznych
Praktyka: 112
Zaliczenie z oceną
4 O
HOTELARSTWO I TURYSTYKA ZDROWOTNA
SINO- I NIPPOTURYSTYKA
TURYSTYKA AKTYWNA
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM TURYSTÓW W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
ZARZĄDZANIE EVENTAMI
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Etyka i ochrona własności intelektualnych
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy systemów informacji geograficznej w turystyce
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Psychologia turystyki
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Regiony i walory turystyczne Polski
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Ćwiczenia asynchroniczne: 22
Egzamin
Zaliczenie z oceną

4 O
Turystyka w biznesie
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratorium licencjackie
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Język obcy 2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
HOTELARSTWO I TURYSTYKA ZDROWOTNA
SINO- I NIPPOTURYSTYKA
TURYSTYKA AKTYWNA
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM TURYSTÓW W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
ZARZĄDZANIE EVENTAMI
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geografia turystyczna wybranych krajów: Basenu Morza Śródziemnego
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Geografia turystyczna wybranych krajów: Francja, Belgia, Luksemburg
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Mała przedsiębiorczość w turystyce
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Nowe technologie w turystyce
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
1 O
Ocena oddziaływania inwestycji turystyczno-rekreacyjnych na środowisko
Wykład: 10
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Ochrona przyrody i kształtowanie środowiska
Wykład: 20
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
6 O
Laboratorium licencjackie
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
HOTELARSTWO I TURYSTYKA ZDROWOTNA
SINO- I NIPPOTURYSTYKA
TURYSTYKA AKTYWNA
TURYSTYKA I REKREACJA
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM TURYSTÓW W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
ZARZĄDZANIE EVENTAMI