A A A

Zaloguj się

pl | en

Zmiany klimatu Ziemi
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek „Zmiany klimatu Ziemi” realizowany jest jako kierunek o profilu ogólnoakademickim. Po jego ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Cykl kształcenia składa się sześciu semestrów, w trakcie których studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, a w szczególności z zakresu geologii, hydrologii i hydrogeologii, klimatologii i metod modelowania oraz analizy danych środowiskowych. Treści programowe bazują na fundamentalnych założeniach nauk geologicznych ujętych w hasłach: „teraźniejszość jest kluczem do przeszłości” oraz „przeszłość jest kluczem do przyszłości”. Przekazywana wiedza i umiejętności dotyczą w pierwszym rzędzie współczesnego funkcjonowania procesów przyrodniczych i są podstawą zrozumienia zapisu geologicznego, w tym historii zmian klimatu. Z kolei, wiedza o dawnych zmianach stanowi podstawę do prognozowania przyszłych zmian klimatu i spodziewanych skutków środowiskowych. Pod tym względem kierunek „Zmiany klimatu Ziemi” jest pierwszym w Polsce, który cechuje się tak kompleksowym podejściem do zrozumienia i prognozowania postępującej zmiany klimatu.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wstęp do nauk o Ziemi
Wykład: 45
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Obieg wody w przyrodzie
Wykład: 45
Ćwiczenia w salach komputerowych: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Podstawy meteorologii i klimatologii
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wstęp do zmian klimatu
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Wstęp do kartografii i GIS
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Przedmioty społeczno-humanistyczne
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Powstawanie geologicznych archiwów zmian klimatu
Wykład: 45
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Zróżnicowanie klimatyczne Polski i świata
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Cykle geochemiczne
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Metody statystyczne
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Współczesne procesy kształtujące powierzchnię Ziemi - ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
2 O
Obieg wody w przyrodzie - ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia terenowe: 32
Zaliczenie z oceną
2 O
Meteorologia praktyczna
Ćwiczenia terenowe: 32
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Archiwa geologiczne - osady i skały osadowe
Wykład: 30
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Metody rekonstrukcji klimatu
Wykład: 30
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Metody datowań bezwględnych
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Archiwa paleontologiczne
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
9 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zmiany klimatu w historii Ziemi
Wykład: 45
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Historia słońca i układu słonecznego
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zapis zmian klimatu w paleozoiku i mezozoiku
Ćwiczenia terenowe: 56
Zaliczenie z oceną
2 O
Zapis zmian klimatu w kenozoiku
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 150
Zaliczenie z oceną
15 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geozagrożenia
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Modelowanie obiegu wody
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Modelowanie geologiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
1 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Praktyka zawodowa
Praktyka: 112
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
9 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Modelowanie zmian klimatu
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Strategie surowcowe i energetyczne
Wykład: 30
Konwersatorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Antropocen
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Zrównoważony rozwój i polityka klimatyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Konwersatorium licencjackie
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 120
Zaliczenie z oceną
12 G