A A A

Zaloguj się

pl | en

Językoznawstwo i zarządzanie informacją
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek językoznawstwo i zarządzanie informacją został powołany w Katedrze Metodologii Lingwistyki w miejsce specjalności językoznawstwo i nauka o informacji realizowanej przez wiele lat w byłym Instytucie Językoznawstwa. Zachowano główną linię programową związaną z ideą łączenia wiedzy językoznawczej z przedmiotami z zakresu matematyki, logiki i informatyki. Wprowadzone w ramach nowo proponowanego kierunku zmiany uwzględniają postęp wiedzy i zapotrzebowanie rynku pracy. Uaktualniono i rozszerzono część informatyczną z położeniem nacisku na problematykę zarządzania informacją. Zaproponowano nowe przedmioty w części humanistycznej, które pozwoliły na poszerzenie kompetencji absolwentów w zakresie nowoczesnej retoryki i takiego ujęcia danych językowych, które ułatwia ich cyfrowe opracowanie.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wstęp do językoznawstwa 1
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Wstęp do zarządzania informacją
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Technologia informacyjna 1
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy programowania na potrzeby przetwarzania języka naturalnego 1
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Logika matematyczna 1
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski 1
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
9 O
Przedmiot do wyboru - Drugi język kierunku
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
9 G
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język angielski 1
Ćwiczenia: 120
Egzamin
9 O
Przedmiot do wyboru - Drugi język kierunku
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
9 G
Wstęp do językoznawstwa 2
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Technologia informacyjna 2
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy programowania na potrzeby przetwarzania języka naturalnego 2
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Logika matematyczna 2
Ćwiczenia: 30
Egzamin
3 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Mechanizmy perswazji werbalnej 1
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Języki klasyczne w terminologii naukowej
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski 2
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
9 O
Przedmiot do wyboru - Drugi język kierunku
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
9 G
Filozofia 1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Lingwistyka matematyczna
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy programowania na potrzeby zarządzania informacją 1
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Mechanizmy perswazji werbalnej 2
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Filozofia 2
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Źródła informacji
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski 2
Ćwiczenia: 120
Egzamin
9 O
Przedmiot do wyboru - Drugi język kierunku
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
9 G
Podstawy programowania na potrzeby zarządzania informacją 2
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język angielski 3
Ćwiczenia: 90
Zaliczenie z oceną
7 O
Przedmiot do wyboru - Drugi język kierunku
Ćwiczenia: 90
Zaliczenie z oceną
7 G
Językoznawstwo typologiczne i porównawcze
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Współczesne teorie lingwistyczne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Grupa - Przedmiot do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
10 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język angielski 3
Ćwiczenia: 90
Egzamin
8 O
Przedmiot do wyboru - Drugi język kierunku
Ćwiczenia: 90
Zaliczenie z oceną
8 G
Psycholingwistyka
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
10 O