A A A

Zaloguj się

pl | en

Global Communication
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek 'Global Communication' należy do obszaru kształcenia z zakresu nauk humanistycznych. Efekty uczenia się obejmują zagadnienia z dwóch dyscyplin naukowych, tj. językoznawstwa i literaturoznawstwa. 

Program studiów umożliwia uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury i komunikologii oraz wysokich umiejętności i kompetencji w zakresie praktycznej znajomości języków kierunkowych: języka angielskiego, języka rosyjskiego oraz (do wyboru) drugiego języka zachodnioeuropejskiego (hiszpańskiego lub niemieckiego) lub wschodniosłowiańskiego (białoruskiego lub ukraińskiego).

Wyposażenie absolwentów w wiedzę oraz umiejętności w zakresie interpretacji zjawisk i kontekstów językowych, literackich i kulturowych obszaru języka angielskiego oraz obszaru wschodniosłowiańskiego w kontekście globalnym, w szczególności w odniesieniu do osi Wschód-Zachód, pozwoli wykorzystywać je praktycznie w pracy zawodowej o różnym charakterze, w której niezbędne są specjalistyczne kwalifikacje kulturowo-językowo-komunikacyjne.

Kwalifikacje te absolwenci uzyskują podczas realizacji grup przedmiotów, tj. ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów oraz warsztatów składających się na blok przedmiotów związanych z doskonaleniem sprawności komunikacyjnych języków nierodzimych, zachodnioeuropejskich oraz wschodnioeuropejskich oraz przedmiotów z zakresu komunikologii, historii, języka, literatury, komparatystyki kulturowo-literackiej oraz realiów kulturowo-społecznych.

Program studiów umożliwia nabycie i doskonalenie fundamentalnych kompetencji i umiejętności pożądanych na rynku pracy, takich jak efektywna organizacja pracy własnej, odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętność dokonywania samodzielnych wyborów, świadomość potrzeby samokształcenia i integrowania wiedzy z różnych dyscyplin.

Studia pierwszego stopnia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata kierunku ‘Global Communication'. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunkach, na których wymagana jest znajomość języka angielskiego, rosyjskiego oraz drugiego języka nierodzimego zachodnioeuropejskiego lub wschodniosłowiańskiego, a także umiejętność właściwej orientacji w realiach globalno-kulturowo-społecznych.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Communication skills - English language 1
Ćwiczenia: 90
Zaliczenie z oceną
7 O
Communication skills - Russian language 1
Ćwiczenia: 150
Zaliczenie z oceną
12 O
Introduction to literary studies
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Introduction to linguistics
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Introduction to multilingualism (languages in a globalized world)
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Introduction to culture and cultural heritage
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Fundamentals of OSH
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Information and Source Education
Szkolenie: 6, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 6
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Communication skills - English language 1
Ćwiczenia: 90
Egzamin
6 O
Communication skills - Russian language 1
Ćwiczenia: 150
Egzamin
9 O
Introduction to global communication
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Language diversity: world languages ​​and their classification
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Elective subject I
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Elective subject II
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Communication skills - English language 2
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Communication skills - Russian language 2
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
7 O
Communication skills - third non-native language non-native 1
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
An outline of the 19th century Russian literature
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Historical policy in Eastern Europe
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Introduction to psycholinguistics
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Elective subject III
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Physical Education
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Communication skills - English language 2
Ćwiczenia: 60
Egzamin
5 O
Communication skills - Russian language 2
Ćwiczenia: 120
Egzamin
7 O
Communication skills - third non-native language 1
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
An outline of the 19th century Russian literature
Konwersatorium: 15
Egzamin
2 O
Introduction to marketing communication
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Marketing communication workshops
Warsztaty: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Elective subject IV
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Physical Education
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Communication skills - English language 3
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Communication skills - Russian language 3
Ćwiczenia: 120
Zaliczenie z oceną
5 O
Communication skills - third non-native language non-native 2
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
An outline of the 20th and 21st century Russian literature
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Socio-cultural realities of Eastern Europe
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Introduction to sociolinguistics
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Introduction to professional communication
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Undergraduate seminar
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
10 G
Specialisation classes
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Communication skills - English language 3
Ćwiczenia: 30
Egzamin
2 O
Communication skills - Russian language 3
Ćwiczenia: 90
Egzamin
5 O
Communication skills - third non-native language 2
Konwersatorium: 30
Egzamin
2 G
An outline of the 20th and 21st century Russian literature
Konwersatorium: 15
Egzamin
2 O
Introduction to ethnolinguistics
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Introduction to political communication
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Undergraduate seminar
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
12 G
Specialisation classes
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G