A A A

Zaloguj się

pl | en

Kulturoznawstwo (English programme)
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Na podstawie ogólnych (teoretycznych i metodologicznych) podstaw kulturoznawstwa kierunek rozwija problematykę szczegółową i specjalistyczną – komunikacji międzykulturowej. Wiedza ogólnokulturoznawcza została więc znacząco rozbudowana o teorie komunikacji oraz koncepcje międzykulturowości w perspektywie zarówno historycznej, jak i diagnostyki kultury najnowszej, a także o empiryczne przykłady zachodzenia komunikacji międzykulturowej w różnych dziedzinach życia społecznego.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Philosophy and culture
Wykład: 30
Egzamin
4 O
History of culture. Intercultural perspective
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Understanding and interpretation. Introduction into hermeneutical philosophy
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Performance in the multicultural world
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Intercultural management
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Media and culture
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
MA Proseminar
Proseminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Contemporary Foreign Language (elective)
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Fundamentals of OSH
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Theories of intercultural communication
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Cultural Studies and technology
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Visual arts in contemporary cultures
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Work across cultures
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Semiotics of culture
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Culture and sustainability
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Contemporary Foreign Language (elective)
Lektorat: 30
Egzamin
2 G
MA seminar
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Cultural policies
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Methodology of cultural studies research
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Performances in public spaces
Wykład: 30
Egzamin
5 O
European film market
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Elective course
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
8 G
MA seminar
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Anthropology of culture
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Ethics in the global world
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Performative team training in the world of business
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Elective course
Wykład: 60
Zaliczenie z oceną
8 G
MA seminar
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
10 G