A A A

Zaloguj się

pl | en

Prawo europejskie
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

To nowoczesny kierunek studiów II stopnia należący do obszaru nauk społecznych. Treści kształcenia koncentrują się na pogłębionych zagadnieniach z dziedziny nauk prawnych, jak również innych wybranych nauk społecznych. Podczas studiów bierzemy pod uwagę perspektywę historyczną, polityczną, społeczną i kulturowych uwarunkowań integracji europejskiej i funkcjonowania różnych struktur społecznych, organizacyjno-prawnych i gospodarczych. Studenci mają także możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach programu Erasmus. Studia kończą się przygotowanie pracy magisterskiej przygotowywnej podczas seminarium magisterskie prowadzonego przez 4 semestry.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Unijne i krajowe prawo pracy
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Unijne i krajowe publiczne prawo gospodarcze
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Europejska przestrzeń kulturowa
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Narody i nacjonalizmy europejskie
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Zagrożenia współczesnej demokracji
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia do wyboru nr 1
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia do wyboru nr 2
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia do wyboru nr 3
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O

Zajęcia do wyboru nr 6: zajęcia kończą się zaliczeniem tego semestru lektoratu oraz egzaminem z zakresu języka specjalistycznego.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Rynek finansowy Unii Europejskiej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Ochrona dziedzictwa kulturowego cywilizacji europejskiej
Ćwiczenia: 30
Egzamin
4 O
Zajęcia do wyboru nr 4
Suma godzin kontaktowych: 75
Egzamin/zaliczenie z oceną
13 G
Zajęcia do wyboru nr 5
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia do wyboru nr 6
Lektorat: 30
Egzamin
2 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Mediacja i arbitraż w Polsce i w Unii Europejskiej
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Europejskie prawo prywatne
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Prawnokarna ochrona obywatela i instytucji europejskich
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Projekty Unii Europejskiej
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Zajęcia do wyboru nr 7
Wykład: 30
Egzamin
4 G
Zajęcia do wyboru nr 8
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawo autorskie i prawo mediów Unii Europejskiej
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Prawo i polityka Unii Europejskiej wobec wyzwań technologicznych XXI w.
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Prawo patentowe
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Publiczne prawo ochrony konkurencji
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
3 O
Zajęcia do wyboru nr 9
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
12 G