A A A

Zaloguj się

pl | en

Filozofia
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Koncepcja kształcenia na kierunku studiów filozofia jest zgodna z misją przyjętą w Strategii Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2020-2030.

Charakterystycznymi i komplementarnymi cechami naszej koncepcji są: A) oparcie jej na pięciu filarach misji UAM, B) zakorzenienie w tradycji tzw. szkoły poznańskiej (Jerzy Giedymin, Jerzy Topolski, Jerzy Kmita, Leszek Nowak, Jerzy Brzeziński, Anna Pałubicka) i jednoczesne C) rozwijanie jej dzięki współczesnym badaniom naukowym prowadzonym na Wydziale Filozoficznym, w tym w szkole kompetencji moralno-demokratycznych Ewy Nowak, które są rozpoznawane, uznawane i dyskutowane, tak w kraju, jak i za granicą.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Historiozoficzne interpretacje współczesności
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Estetyki świata współczesnego
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Współczesne teorie krytyczne
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wykład fakultatywny
Wykład: 90
Zaliczenie z oceną
9 G
Podstawy informatyki
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
3 O
Lektorat języka obcego cz. 1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Etyka
Filozofia
Etyka
Filozofia
Etyka
Filozofia