A A A

Zaloguj się

pl | en

Zaawansowane badania socjologiczne
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Teoria i metodologia nauk społecznych
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Filozofia nauki
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Logika
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Język obcy 1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium przedprojektowe
Seminarium: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Dylematy współczesnej socjologii
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Problemy i wyzwania współczesności
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Project&Research-Based Learning
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Zarządzanie projektem
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Etyczne i prawne aspekty badań
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie 1
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

4 G
Teoria i metodologia nauk społecznych: Przygotowanie i logika prowadzenia badań społecznych
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Komunikacja naukowa i fundraising: Pozyskiwnie środków na badania
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Język obcy 2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Pracownia badawcza 1
Seminarium: 60, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 6
Zaliczenie z oceną

6 O
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia fakultatywne
Konwersatorium: 40
Zaliczenie z oceną
6 G
Translatorium 1
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Science Shop 1
Laboratorium: 10, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 2
Zaliczenie z oceną

1 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie 2
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

5 G
Teoria i metodologia nauk społecznych: Prowadzenie analiz w badaniach społecznych
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Komunikacja naukowa i fundraising: Wizualizacja danych
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Pracownia badawcza 2
Seminarium: 60, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 6
Zaliczenie z oceną

7 O
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia fakultatywne
Konwersatorium: 40
Zaliczenie z oceną
6 G
Translatorium 2
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Science Shop 2
Laboratorium: 10, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 2
Zaliczenie z oceną

1 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie 3
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

10 G
Teoria i metodologia nauk społecznych: Wnioskowanie, rozumienie, interpretacja
Wykład: 10
Egzamin
2 O
Komunikacja naukowa i fundraising: Upowszechnianie wyników
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Pracownia badawcza 3
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 6
Zaliczenie z oceną

9 O
Zajęcia fakultatywne
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Zajęcia fakultatywne
Konwersatorium: 20
Zaliczenie z oceną
3 G
Science Shop 3
Laboratorium: 10, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 2
Zaliczenie z oceną

2 O