A A A

Zaloguj się

pl | en

Muzykologia
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Studia muzykologiczne II stopnia skomponowane są z niewielkiej liczby zajęć obowiązkowych oraz fakultatywnych ścieżek kształcenia (specjalności) w ramach których studenci zapoznają się z najnowszymi trendami badawczymi z zakresu takich subdycyplin muzykologii jak historia kultury muzycznej , analiza i teoria muzyki, nauka o pozyskiwaniu informacji muzycznej (Music Information Retrieval - MIR), etnomuzykologia i antropologia muzyczna, krytyka muzyczna, psychologia muzyki, biomuzykologia, kognitywistyka muzyczna, semiotyka i estetyka muzyki. Ponadto studenci, którzy wybrali specjalność nauczycielską na I stopniu studiów muzykologicznych i będą ją kontynuować na studiach II stopnia uzyskują uprawnienia nauczycielskie.

Kierunek studiów oferuje także możliwość przygotowania do zawodu nauczyciela poprzez realizację modułu nauczycielskiego: zobacz

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Analiza jako droga poznania muzyki
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Antropologia muzyki
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Muzyka w przestrzeni społecznej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Muzykologia kognitywna
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Opera w perspektywie badawczej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Nowe narracje historyczne w muzykologii
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Studia nad muzyką popularną
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Projekty badawcze w muzykologii
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Forum muzykologiczne 1
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
1.5 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: Operologiczna
Wykład: 0
Egzamin/zaliczenie z oceną
- G
Wykład monograficzny
Wykład: 0
Zaliczenie z oceną
- G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Forum muzykologiczne 2
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
1.5 O
Translatorium
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Suma godzin kontaktowych: 180
Egzamin/zaliczenie z oceną
24 G
Wykład monograficzny
Wykład: 0
Zaliczenie z oceną
- G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Forum muzykologiczne 3
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
1.5 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Suma godzin kontaktowych: 135
Egzamin/zaliczenie z oceną
18 G
Wykład monograficzny
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
5 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Forum muzykologiczne 4
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
1.5 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Suma godzin kontaktowych: 135
Egzamin/zaliczenie z oceną
18 G
Wykład monograficzny
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
5 G