A A A

Zaloguj się

pl | en

Nauczanie matematyki i informatyki
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek Nauczanie matematyki i informatyki powstał z myślą o osobach, które chcą połączyć swoją wiedzę z zakresu matematyki i informatyki z pasją do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na kierunku tym kształci się przyszłych nauczycieli tych dwóch przedmiotów szkolnych.  Podczas dwóch lat studiów przyszli nauczyciele realizują przedmioty z zakresu matematyki i informatyki, przygotowujące ich merytorycznie do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz przedmioty przygotowujące do pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.

 

W ciągu pierwszego semestru studenci realizują 304 godziny zajęć.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Analiza matematyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Algebra
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Matematyka szkolna – ISCED poziom 3
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
4 O
Informatyka szkolna – ISCED poziom 3
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Pracownia algorytmiki szkolnej
Wykład: 15
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 2 (ćwiczenia)
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 2 (ćwiczenia)
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Metodologia badań dydaktycznych
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O

W ciągu drugiego semestru studenci realizują 315 godzin zajęć oraz 30 godzin praktyk w szkołach ponadpodstawowych.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Teoria grafów
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 G
Dydaktyka matematyki
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 10
Ćwiczenia: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Dydaktyka informatyki
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Fakultet programistyczny
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 G
Wybrane zagadnienia serwerowe w zastosowaniach internetowych
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia metodyczne w szkole – praktyka z matematyki
Laboratorium: 15
Praktyka: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia metodyczne w szkole – praktyka z informatyki
Laboratorium: 15
Praktyka: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Język obcy specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium magisterskie 1
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

3 O
W ciągu trzeciego semestru studencirealizują 290 godzin zajęć oraz 70 godzin praktyk w szkołach ponadpodstawowych.
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Równania różniczkowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 G
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Logika i programowanie w Prologu
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 30
Ćwiczenia: 20
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Egzamin


Zaliczenie z oceną
6 O
Laboratorium zastosowań edukacyjnych z informatyki
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 G
Metodyka rozwiązywania zadań maturalnych z informatyki
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Przygotowanie i ewaluacja praktyk ciągłych z matematyki
Ćwiczenia: 10, w tym zajęcia zdalne:
  • Ćwiczenia synchroniczne: 10
Zaliczenie z oceną

0.5 O
Przygotowanie i ewaluacja praktyk ciągłych z informatyki
Ćwiczenia: 10, w tym zajęcia zdalne:
  • Ćwiczenia synchroniczne: 10
Zaliczenie z oceną

0.5 O
Praktyka ciągła z informatyki
Praktyka: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Praktyka ciągła z matematyki
Praktyka: 40
Zaliczenie z oceną
5 O
Język obcy specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 G
Seminarium magisterskie 2
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 20
Zaliczenie z oceną

3 O

W ciągu czwartego semestru studenci realizują 240 godzin zajęć oraz 15 godzin praktyk w szkołach ponadpodstawowych.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zastosowania matematyki
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Geometria
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Metodyka rozwiązywania zadań maturalnych z matematyki
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Szkolna pracownia komputerowa
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Warsztaty koncepcji nauczania
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 G
Emisja głosu
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratorium pedagogiczne: przygotowanie do praktyk w szkole ponadpodstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Laboratorium psychologiczne: przygotowanie do praktyk w szkole ponadpodstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej
Praktyka: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Laboratorium psychologiczne: ewaluacja praktyk w szkole ponadpodstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Seminarium magisterskie 3
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 20
Zaliczenie z oceną

5 O