A A A

Zaloguj się

pl | en

Analiza i przetwarzanie danych
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek Analiza i przetwarzanie danych wychodzi naprzeciw osobom chcącym poznać jak wykorzystać metody matematyczne, informatyczne i programistyczne do analizy danych. Kierunek jest otwarty na wszystkich absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, którzy uzyskali już standardowe umiejętności w zakresie swoich wcześniejszych studiów. Dzięki temu specjaliści z różnych dziedzin mogą nabyć ogólne umiejętności analityczne, które, mając wiedzę dziedzinową, wykorzystają do lepszego wnioskowania na podstawie dostępnych danych.

W ciągu 1. semestru studenci zdobywają 27 pkt ECTS.
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy matematyki
Ćwiczenia: 75
Zaliczenie z oceną
7 O
Wstęp do informatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Programowanie w języku Python
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Warsztat programisty
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Proseminarium
Proseminarium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
W ciągu 2. semestru studenci zdobywają 33 pkt ECTS.
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Rachunek prawdopodobieństwa
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 5
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Statystyka z językiem R
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 20
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
6 O
Język SQL w analizie danych
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Uczenie maszynowe
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Seminarium magisterskie 1
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
W ciągu 3. semestru studenci zdobywają 30 pkt ECTS.
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Systemy informatyczne analizy danych
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Analiza danych
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 30
Laboratorium: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
6 O
Gromadzenie i eksploracja danych
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Przedmioty fakultatywne 1
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Seminarium magisterskie 2
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Projekt magisterski 1
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 G
W ciągu 4. semestru studenci zdobywają 30 pkt ECTS.
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Przedmiot z nauk humanistycznych lub społecznych
Suma godzin kontaktowych: 30
Zaliczenie z oceną
5 G
Przedmioty fakultatywne 2
Suma godzin kontaktowych: 120
Egzamin/zaliczenie z oceną
12 G
Seminarium magisterskie 3
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
8 G
Projekt magisterski 2
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
5 G