A A A

Zaloguj się

pl | en

Matematyka
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Matematyka

Studia drugiego stopnia z matematyki adresowane są do ludzi znających podstawy matematyki oraz lubiących podejmować wyzwania, doskonalić myślenie i rozwiązywać problemy. W trakcie czterosemestralnych studiów II stopnia student poznaje zaawansowane pojęcia i metody z wybranych dziedzin matematyki (algebry, analizy, geometrii, matematyki dyskretnej, logiki, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki lub topologii) oraz nabywa umiejętności rachunkowe pozwalające rozwiązywać zadania. W zależności od preferencji studenta, studia mają charakter bardziej teoretyczny (realizowany na specjalności teoretycznej) lub praktyczny (na specjalnościach statystyka i analiza danych lub matematyka finansowa i aktuarialna).

 
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Analiza funkcjonalna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Równania różniczkowe cząstkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Proseminarium
Proseminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Matematyka finansowa i aktuarialna
Matematyka teoretyczna
Statystyka i analiza danych
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Przedmioty do wyboru 1
Wykład: 90
Ćwiczenia: 90
Egzamin
Zaliczenie z oceną
18 G
Przedmiot do wyboru 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 G
Seminarium magisterskie 1
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wybrane zagadnienia z zastosowań matematyki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Przedmioty do wyboru
Wykład: 60
Ćwiczenia: 60
Egzamin
Zaliczenie z oceną
12 G
Seminarium magisterskie 2
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Przedmiot humanistyczny
Wykład: 15
Konwersatorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 G
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Matematyka finansowa i aktuarialna
Matematyka teoretyczna
Statystyka i analiza danych
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Przedmioty do wyboru
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
18 F
Seminarium magisterskie 3
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
9 G