A A A

Zaloguj się

pl | en

Akustyka
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Studia drugiego stopnia z Akustyki mają profil ogólnoakademicki i nakierowane na poszerzenie wiedzy z zakresu akustyki . Niezmiernie istotną zaletą tego kierunku studiów jest wybór jednej z trzech specjalności, tzn. Akustyki Audiologicznej, Akustyki stosowanej, lub Dźwięk i multimedia. 

Na I semestrze studiów studenci uzupełniają i poszerzają wiedzę z zakresu akustyki niezbędną do dalszego kształcenia na wybranej przez siebie specjalności. Począwszy od drugiego semestru studiów rozpoczynają się zajęcia ukierunkowane na jedną z wybranych specjalności i zajęcia te trwają do końca III semestru. Oprócz specjalistycznych zajęć , studenci w toku studiów przygotowują pracę dyplomową i po jej obronie uzyskują tytuł zawodowy magistra akustyki. Tematyka prac dyplomowych, sprofilowana pod daną specjalność, ściśle wiąże się tematyką badań, prowadzonych przez pracowników naukowych.

Podczas ostatniego, IV semestru studiów finalizowane są prace dyplomowe i studenci referują te prace w ramach Pracowni Magisterskiej II oraz Seminarium Magisterskiego III. Oprócz tego w IV semestrze studenci biorą udział we wspólnych zajęciach dla wszystkich specjalności.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zajęcia do wyboru
Wykład: 30
Egzamin
2 G
Elektroakustyka I
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Nowoczesne metody statystyczne w akustyce
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Psychofizyka I
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Ultradźwięki
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Proseminarium magisterskie
Proseminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Analiza sygnałów
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zarządzanie projektami
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmiot do wyboru
Laboratorium: 32
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Słyszenie w środowisku
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Pracownia audiowizualna
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium magisterskie I
Seminarium: 20
Zaliczenie z oceną
3 G
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Sztuczna inteligencja w fizycznym przetwarzaniu sygnałów
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Akustyka audiologiczna
Akustyka stosowana
Dźwięk i multimedia
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie II
Seminarium: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Praktyczne zastosowanie pakietu Matlab
Wykład: 15
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Pracownia magisterska I
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 G
Akustyka audiologiczna
Akustyka stosowana
Dźwięk i multimedia
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Filozofia
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Elementy przedsiębiorczości
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium magisterskie III
Seminarium: 20
Zaliczenie z oceną
8 G
Pracownia magisterska II
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
12 G
Akustyka audiologiczna
Akustyka stosowana
Dźwięk i multimedia