A A A

Zaloguj się

pl | en

Fizyka medyczna
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Fizyka medyczna to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę i medycynę, wykorzystujący metody fizyczne w diagnostyce i terapii medycznej. Zakres wiedzy w ramach tego kierunku obejmuje szeroki wachlarz zagadnień fizyki poczynając od mechaniki, poprzez fizykę jądrową i techniki radiacyjne, a kończąc na najnowszych metodach diagnostyki obrazowej (tomografia komputerowa, pozytronowa tomografia emisyjna czy obrazowanie magnetycznym rezonansem jądrowym). Postęp technik diagnostycznych i terapeutycznych opiera się na najnowszych osiągnieciach fizyki, dlatego ważnym członkiem zespołu medycznego jest obecnie fizyk medyczny. Zadaniem jego jest nie tylko udział w planowaniu terapii, ale także obsługa urządzeń i przygotowanie ich do badań diagnostycznych. Fizyk medyczny posiada umiejętności pozwalające na współpracę z personelem medycznym w zakresie procesu diagnostycznego, jak i terapeutycznego (np. planowanie leczenia metodami radioterapii lub brachyterapii pacjentów z chorobami nowotworowymi) oraz prowadzenia badań naukowych. Dobór zajęć na drugim stopniu kształcenia na kierunku fizyka medyczna został przygotowany w oparciu o powyższe założenia. W kolejnych semestrach studenci pogłębiają wiedzę specjalistyczną w zakresie zaawansowanych technik diagnostyki obrazowej, terapii radiacyjnej czy dozymetrii. Wiedzę teoretyczną uzupełniają wizyty studyjne i spotkania z przedstawicielami pracodawców.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Repetytorium z fizyki medycznej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Pracownia fizyki medycznej 1
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Obrazowanie medyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
Wykład: 30
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
8 O
Komputerowe metody wspomagania diagnostyki medycznej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Ochrona radiologiczna
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Moduł do wyboru 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 G
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Pracownia fizyki medycznej 2
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Obrazowanie medyczne z wykorzystaniem promieniowania niejonizującego
Wykład: 20
Laboratorium: 40
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Metody czynnościowe w diagnostyce obrazowej
Wykład: 10
Laboratorium: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Bio- i nanomateriały w medycynie
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Statystyka w medycynie
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Propedeutyka medycyny klinicznej
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Pracownia magisterska
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
4 G
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Telemedycyna i zdalna diagnostyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Diagnostyka i terapia kliniczna
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
4 O
Moduł do wyboru 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 G
Pracownia kultur komórkowych
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wykłady przedstawicieli, pracodawców oraz wizyty studyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Moduł do wyboru 3
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 G
Pracownia magisterska
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
6 G
Własność intelektualna, patenty i przedsiębiorczość
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Moduł do wyboru 4
Suma godzin kontaktowych: 45
Zaliczenie z oceną
4 G
Terapia radiacyjna
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Moduł do wyboru 5
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 G
Pracownia magisterska
Laboratorium: 90
Zaliczenie z oceną
16 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O