A A A

Zaloguj się

pl | en

Filmoznawstwo i kultura mediów
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek studiów magisterskich "filmoznawstwo i kultura mediów" należy do obszaru nauk humanistycznych i jako kierunek interdyscyplinarny korzysta z narzędzi i wyników badań wypracowanych przede wszystkim w obrębie dyscyplin: literaturoznawstwa, nauk o sztuce, nauk o kulturze i religii. Ważne są w tym kontekście poddyscypliny, spośród których estetyka, historia i – rozumiana tu szeroko – kultura mediów od dawna stanowią przedmiot badań literaturoznawczych, a także kulturoznawczych i nauk o sztuce, a więc dyscyplin naukowych przynależnych do obszaru nauk humanistycznych. W proponowany program wpisane jest rozumienie filmoznawstwa jako nauki humanistycznej ściśle związanej z literaturoznawstwem; zgodnie z najnowszą refleksją medioznawczą – wywodzącą się z literaturoznawstwa i rozszerzającą samo pojęcie literatury – pozwala to traktować każdy film fabularny jako „literaturę w medium filmu” (W. Faulstich, 2011).

Student - mając na uwadze konieczną do zdobycia w danym semestrze liczbę punktów za przedmioty fakultatywne - wybiera, które przedmioty w ramach "modułów do wyboru" (wspólnych dla każdej z trzech specjalności) chce realizować. Funkcję przedmiotów fakultatywnych mogą pełnić również przedmioty z "modułów specjalnościowych" - obowiązkowych dla specjalności innych niż ta, którą bazowo realizuje student, oraz przedmioty fakultatywne innych jednostek Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Jako że istnieje gwarancja, iż w cyklu dwuletnim przedmioty oferowane w kontekście "modułów do wyboru" nie powtórzą się, student może dwukrotnie (będąc i na pierwszym, i na drugim roku) zrealizować zajęciową ofertę w ramach tych samych "modułów do wyboru".
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Medialna estetyka filmu fabularnego
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Teorie filmu
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Instrumentarium analizy filmowej - moduł do wyboru
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
8 G
Kultura rozrywki - moduł do wyboru
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Animacja mediów i kultury filmowej
Filmoznawstwo intermedialne
Kultury filmowe
Student - mając na uwadze konieczną do zdobycia w danym semestrze liczbę punktów za przedmioty fakultatywne - wybiera, które przedmioty w ramach "modułów do wyboru" (wspólnych dla każdej z trzech specjalności) chce realizować. Funkcję przedmiotów fakultatywnych mogą pełnić również przedmioty z "modułów specjalnościowych" - obowiązkowych dla specjalności innych niż ta, którą bazowo realizuje student, oraz przedmioty fakultatywne innych jednostek Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Jako że istnieje gwarancja, iż w cyklu dwuletnim przedmioty oferowane w kontekście "modułów do wyboru" nie powtórzą się, student może dwukrotnie (będąc i na pierwszym, i na drugim roku) zrealizować zajęciową ofertę w ramach tych samych "modułów do wyboru".
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Teorie filmu
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Konwencje przedstawieniowe w filmie i w innych mediach - moduł do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Mistrzowie kina - moduł do wyboru
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Instrumentarium analizy filmowej - moduł do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Animacja mediów i kultury filmowej
Filmoznawstwo intermedialne
Kultury filmowe
Student - mając na uwadze konieczną do zdobycia w danym semestrze liczbę punktów za przedmioty fakultatywne - wybiera, które przedmioty w ramach "modułów do wyboru" (wspólnych dla każdej z trzech specjalności) chce realizować. Funkcję przedmiotów fakultatywnych mogą pełnić również przedmioty z "modułów specjalnościowych" - obowiązkowych dla specjalności innych niż ta, którą bazowo realizuje student, oraz przedmioty fakultatywne innych jednostek Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Jako że istnieje gwarancja, iż w cyklu dwuletnim przedmioty oferowane w kontekście "modułów do wyboru" nie powtórzą się, student może dwukrotnie (będąc i na pierwszym, i na drugim roku) zrealizować zajęciową ofertę w ramach tych samych "modułów do wyboru".
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Antropologia wizualna
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wielkie tematy sztuki europejskiej i film
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Konwencje przedstawieniowe w filmie i w innych mediach - moduł do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
5 G
Mistrzowie kina - moduł do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Animacja mediów i kultury filmowej
Filmoznawstwo intermedialne
Kultury filmowe
Student - mając na uwadze konieczną do zdobycia w danym semestrze liczbę punktów za przedmioty fakultatywne - wybiera, które przedmioty w ramach "modułów do wyboru" (wspólnych dla każdej z trzech specjalności) chce realizować. Funkcję przedmiotów fakultatywnych mogą pełnić również przedmioty z "modułów specjalnościowych" - obowiązkowych dla specjalności innych niż ta, którą bazowo realizuje student, oraz przedmioty fakultatywne innych jednostek Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Jako że istnieje gwarancja, iż w cyklu dwuletnim przedmioty oferowane w kontekście "modułów do wyboru" nie powtórzą się, student może dwukrotnie (będąc i na pierwszym, i na drugim roku) zrealizować zajęciową ofertę w ramach tych samych "modułów do wyboru".
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
20 G
Kultura rozrywki - moduł do wyboru
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
5 G
Mistrzowie kina - moduł do wyboru
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Wykład monograficzny - grupa przedmiotów
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 G