A A A

Zaloguj się

pl | en

Geologia
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek „Geologia” jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim, po ukończeniu którego absolwent uzyskuje tytuł magistra. Cykl kształcenia składa się z czterech semestrów. Studia przygotowują do pracy w zawodzie geologa wykonywanej w różnych działach geologii, określonych wybraną specjalnością (geologia stratygraficzno-poszukiwawcza, geologia stosowana Niżu Polskiego lub geozagrożenia), a także w innych dziedzinach, w tym kartografii geologicznej, geologii środowiskowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, a także na stanowiskach administracyjnych w zakresie zagadnień geologicznych. Studia zawierają w programie realizowane obowiązkowo praktyki zawodowe. Umożliwiają staranie się o stwierdzenie przez Ministra Środowiska i Klimatu kwalifikacji zawodowych geologa (tzw. uprawnień geologicznych). Studia przygotowują też do kontynuacji kształcenia na studiach 3. stopnia (doktoranckich).

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratorium magisterskie
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Geologia stosowana Niżu Polskiego
Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza
Geozagrożenia
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Konwersatorium magisterskie I
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Praktyka zawodowa
Praktyka: 80
Zaliczenie z oceną
3 O
Geologia stosowana Niżu Polskiego
Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza
Geozagrożenia
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Laboratorium magisterskie
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Geologia stosowana Niżu Polskiego
Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza
Geozagrożenia
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Konwersatorium magisterskie II
Konwersatorium: 10
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
9 O
Moduł kształcenia "Przedmioty społeczno-humanistyczne"
Suma godzin kontaktowych: 50
Zaliczenie z oceną
6 G
Geologia stosowana Niżu Polskiego
Geologia stratygraficzno-poszukiwawcza
Geozagrożenia