A A A

Zaloguj się

pl | en

Turystyka i rekreacja
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek studiów turystyka i rekreacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 2000. Pierwotnie obejmował on pięcioletnie studia magisterskie, obecnie realizowany jest na studiach licencjackich (pierwszego stopnia) oraz magisterskich (drugiego stopnia) dostępnych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Metody badań geografii turyzmu
Wykład: 20
Ćwiczenia: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Planowanie turystyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Produkt turystyczny
Wykład: 15
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Programowanie wycieczek zagranicznych
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedsiębiorczość w turystyce
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Regiony turystyczne wybranych państw Afryki
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
1 O
Socjologia podróży
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Systemy rezerwacyjne usług turystycznych
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Laboratorium magisterskie
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
1 O
Metody prognozowania w turystyce
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
2 O
Regiony turystyczne Australii i Oceanii
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
1 O
Regiony turystyczne wybranych państw Azji
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
1 O
Systemy informacji geograficznej w geografii turyzmu
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Ubezpieczenia w turystyce
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratorium magisterskie
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
1 O
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) W TURYSTYCE
TOURISM IN ENGLISH
TURYSTYKA I REKREACJA
TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE
Zarządzanie jakością usług turystyczno-rekreacyjnych
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Kreatywne myślenie
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Regiony turystyczne Ameryki Południowej
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Regiony turystyczne Ameryki Północnej
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
8 O
Laboratorium magisterskie
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
6 O
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) W TURYSTYCE
TOURISM IN ENGLISH
TURYSTYKA I REKREACJA
TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE
Zarządzanie jakością usług turystyczno-rekreacyjnych
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
10 O
Laboratorium magisterskie
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
9 O
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) W TURYSTYCE
TOURISM IN ENGLISH
TURYSTYKA I REKREACJA
TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE
Zarządzanie jakością usług turystyczno-rekreacyjnych