A A A

Zaloguj się

pl | en

Geohazards and Climate Change
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek Geohazards and Climate Change (II stopień, studia ogólnoakademickie, Dyscyplina Nauk o Ziemi i Środowisku) prowadzony przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ma kształcić Studentów w zakresie wiedzy dotyczącej zmiany klimatu i geozagrożeń oraz wykształcać umiejętności identyfikacji zagrożeń środowiskowych, głównie tych związanych ze wspomnianymi zmianami klimatu. Ponadto opisywany kierunek ma wyposażać Studentów w narzędzia do strategicznego planowania środków zaradczych, łagodzenia i adaptacji do zmian środowiskowych zarówno na poziomie środowiska przyrodniczego, jak i procesów społecznych. Kursy zaproponowane w toku studiów są efektem międzynarodowych doświadczeń kadry naukowo-dydaktycznej tworzącej opisywany kierunek. W programie znajdują się zajęcia w unikalnym formacie, łączącym nie tylko teoretyczny i praktyczny, ale również popularyzatorski komponent pracy badawczej. Absolwent  opisywanego kierunku będzie gotowy do działalności w ośrodkach administracyjnych i samorządowych, organizacjach  pozarządowych, instytucjach edukacyjnych oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Ponadto, wyposażony we wszechstronny aparat badawczy, będzie przygotowany do kontynuowanie kariery naukowej. 

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Endogenic geohazards
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Introduction to geohazards
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Hydrological and hydrogeological hazards
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Introduction to climate system and contemporary climate change
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Anthropocene and ecosystems
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
The art of reading research papers
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Skills of write-up (papers, reports, presentations)
Laboratorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 4
Zaliczenie z oceną

2 O
Advanced Scientific English
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Adaptation of students to study and to do laboratory work at FGGS and AMU
Laboratorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 2
Zaliczenie z oceną

1 O
Fundamentals of OSH
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Modelling of geological processes
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Climate modeling
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
GIS analysis of environmental change and geohazards
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Remote sensing of environmental change and geohazards
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Environmental sciences: theory, field and laboratory workshop
Wykład: 15
Seminarium: 8
Konwersatorium: 8
Laboratorium: 28
Ćwiczenia terenowe: 16
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 O
Field courses
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
3 O
Master's degree seminar
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 4
Zaliczenie z oceną

2 O
Optional lectures
Wykład: 75
Zaliczenie z oceną
10 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geohazards assessment
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Disaster risk management
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Climate change adaptation and human resilience
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Mitigation of social conflicts in a changing environment
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Master's degree laboratory
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Master's degree seminar
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 4
Zaliczenie z oceną

3 O
Optional lectures
Wykład: 90
Zaliczenie z oceną
12 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Master's degree laboratory
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Master's degree seminar
Seminarium: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Seminarium synchroniczne: 4
Zaliczenie z oceną

4 O
Sustainable energy transition and alternative solutions
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Optional lectures
Wykład: 105
Zaliczenie z oceną
14 G