A A A

Zaloguj się

pl | en

Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna
2023/24, studia drugiego stopnia, studia stacjonarne

Program kształcenia na kierunku komunikacja wizerunkowo-mediacyjna obejmuje i harmonijnie łączy w sobie wszelkie niezbędne, różnorodne założenia, treści i metody dydaktyczne, umożliwiające wykształcenie kompetentnego i świadomego transkomunikatora w trakcie dwuletnich studiów magisterskich prowadzonych trybem stacjonarnym. Program stanowi naturalne dopełnienie i kontynuację programu studiów pierwszego stopnia, zawiera jednak zupełnie nowe, niepowtarzalne jakości. Z formalnego punktu widzenia jakości te zdefiniowane zostały przez Polską Ramę Kwalifikacji (siódmy poziom). Jednak rzeczywiste efekty uczenia się i treści programowe wyznaczono w zgodzie z dziedzictwem naukowym i najnowszymi badaniami naukowymi prowadzonymi w obszarze językoznawstwa w zakresie ekolingwistyki i komunikologii, potwierdzonymi przez dorobek i publikacje naukowe pracowników badawczo-dydaktycznych Zakładu Ekolingwistyki i Komunikologii UAM.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Sprawności komunikacyjne - język angielski
Konwersatorium: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Sprawności komunikacyjne - drugi język nierodzimy
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Wstęp do ekolingwistyki
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Wstęp do semiotyki ogólnej i stosowanej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy emisji głosu
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy komunikacji międzykulturowej
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Komunikacja międzyosobowa - ogólna i stosowana (mediacyjna)
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Dziedzictwo kulturowe
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy komunikacji zawodowej - wstęp do retoryki
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Sprawności komunikacyjne - język angielski
Konwersatorium: 60
Egzamin
3 O
Sprawności komunikacyjne - drugi język nierodzimy
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Wstęp do komunikologii
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Wstęp do semiotyki ogólnej i stosowanej
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy komunikacji niewerbalnej
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Podstawy komunikacji masowej
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Dziedzictwo kulturowe
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy komunikacji zawodowej - wstęp do public relations
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Seminarium przedmiotowe - techniki akademickiego pisania 1
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Sprawności komunikacyjne - język angielski
Konwersatorium: 60
Zaliczenie z oceną
5 O
Sprawności komunikacyjne - drugi język nierodzimy
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
11 G
Wstęp do teorii wizerunku
Wykład: 15
Egzamin
2 O
Warsztaty wizerunkowo-mediacyjne
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
7 O
Seminarium przedmiotowe - techniki akademickiego pisania 2
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Sprawności komunikacyjne - język angielski
Konwersatorium: 60
Egzamin
5 O
Sprawności komunikacyjne - drugi język nierodzimy
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
11 G
Warsztaty wizerunkowo-mediacyjne
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
8 O
Praktyka zawodowa
Praktyka: 60
Zaliczenie z oceną
3 O