A A A

Zaloguj się

pl | en

Technologie komputerowe
2023/24, studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek Technologie komputerowe to studia informatyczne pozwalające uzyskać tytuł inżyniera z kompetencjami w obszarze nauk ścisłych oraz technicznych. Ukończenie studiów pozwoli w sposób twórczy stosować i rozwijać technologie komputerowe, rozumiane jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i praktyki o szerokim znaczeniu dla współczesnej gospodarki. Absolwent będzie dysponował wiedzą oraz umiejętnościami, przede wszystkim praktycznymi, dotyczącymi różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych, elektroniki analogowej i cyfrowej, telekomunikacji i automatyki, jak i tworzenia i zarządzania systemami informatycznymi, aplikacjami (także mobilnymi) oraz usługami sieciowymi/internetowymi włączając w to rozwiązania wirtualizacyjne i chmurowe.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Matematyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Elementy fizyki 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Statystyka laboratoryjna
Wykład: 6
Ćwiczenia: 9
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy programowania
Laboratorium: 66
Zaliczenie z oceną
4 O
Wstęp do informatyki i elektroniki cyfrowej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Systemy operacyjne 1
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Inżynieria rzeczywistości cyfrowych
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Elementy fizyki 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Fizyczne i informatyczne podstawy telekomunikacji
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Systemy operacyjne 2
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Architektura komputerów
Wykład: 30
Egzamin
3 O
Fizyczne Laboratorium Mikrokomputerowe
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Języki programowania
Wykład: 15
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyka dyskretna
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Fizyka nośników informacji
Wykład: 30
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Fizyka i przetwarzanie danych w systemach wbudowanych: Mikrosterowniki, Mikroukłady komputerowe, Sterowniki PLC
Wykład: 20
Laboratorium: 72
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
8 O
Architektura internetu
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Prawo autorskie, prawo patentowe, przedsiębiorczość
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski B1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Optyka z fotoniką
Wykład: 30
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Zaawansowane języki programowania
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wstęp do metrologii, metod probabilistycznych i statystyki
Wykład: 20
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Elektronika analogowa i cyfrowa: Elektronika analogowa, Elektronika cyfrowa
Wykład: 45
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
10 O
Wprowadzenie do programowania WWW
Laboratorium: 45
Zaliczenie z oceną
4 O
Teoria informacji i kodowanie
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Grafika użytkowa
Wykład: 15
Laboratorium: 25
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski B21
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizyka komputerowa
Wykład: 30
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmioty do wyboru 1
Suma godzin kontaktowych: 210
Egzamin/zaliczenie z oceną
14 G
Wykład monograficzny 1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 G
Przetwarzanie sygnałów fizycznych
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy przedsiębiorczości i etyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Elementy nietechniczne w pracy inżyniera
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmioty do wyboru 2
Suma godzin kontaktowych: 300
Egzamin/zaliczenie z oceną
21 G
Projekt informatyczny
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wykład monograficzny 2
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 G
Praktyki zawodowe
Praktyka: 160
Zaliczenie z oceną
6 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Projekt zespołowy
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Przedmioty do wyboru 3
Suma godzin kontaktowych: 120
Zaliczenie z oceną
9 G
Przedmiot do wyboru z obszarów nauk humanistycznych i społecznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 G
Pracownia dyplomowa
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
5 G
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 10
Zaliczenie z oceną
4 G