A A A

Zaloguj się

pl | en

Geoinformacja
2023/24, studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Geoinformacja jest kierunkiem umiejscowionym dyscyplinie w Nauk o Ziemi i Środowisku (NoZiŚ), zawierającym komponenty innych dyscyplin, przede wszystkim informatyki czy nauk społecznych. Zagadnieniami, które decydują o odrębności Geoinformacji w NoZiŚ jest numeryczne podejście do zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej. Kształcenie na tym kierunku wymaga znajomości fundamentalnych zagadnień z nauk o Ziemi, przede wszystkim tych, które opisywane są przez nauki ścisłe. Cele, kierunki, oraz efekty uczenia się i treści kształcenia są wynikiem: a) rozwoju nauk o Ziemi i Środowisku w kierunku badań interdyscyplinarnych; b) dynamicznego rozwoju automatycznych systemów obserwacji Ziemi, zarówno naziemnych jak i satelitarnych; c) tworzenia nowych algorytmów i automatycznych metod analizy danych, w tym sztucznej inteligencji; d) konieczności opanowania złożonych metod analitycznych, zaawansowanego oprogramowania specjalistycznego oraz terminologii naukowej, głównie w języku angielskim. Geoinformacja to ogólnoakademicki profil studiów, ale z wyraźnie zaznaczonym komponentem inżynierskim wprowadzającym istotny element aplikacyjny. Na kierunku Geoinformacja omawiana jest problematyka posiadająca szerokie zastosowanie w życiu społeczno-gospodarczym, przede wszystkim w zakresie zaawansowanych systemów obserwacji Ziemi (teledetekcja), geoinformatyki czy praktycznego zastosowania analiz geoinformacyjnych w różnych aspektach nauk o Ziemi i środowisku.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Wstęp do geoinformacji
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Kartografia i topografia
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Wstęp do informatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Geografia fizyczna
Wykład: 45
Ćwiczenia: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Ćwiczenia: 5
Zaliczenie
- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geografia społeczno-ekonomiczna i humanistyczna
Wykład: 45
Ćwiczenia: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Wstęp do teledetekcji
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wstęp do programowania
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Źródła danych przestrzennych
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Geometria analityczna
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Grafika komputerowa
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Ćwiczenia terenowe z KiT
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
3 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Systemy informacji geograficznej
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 60
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Statystyka i wizualizacja danych
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Kartografia cyfrowa
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Kartowanie i teledetekcja środowiska przyrodniczego
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Monitoring środowiska przyrodniczego
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Analiza geoinformacyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Systemy baz danych
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Ćwiczenia terenowe z monitoringu środowiska przyrodniczego
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
3 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Ćwiczenia terenowe z kartowania i teledetekcji
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
3 O
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
Wykład: 60
Ćwiczenia w salach komputerowych: 120
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
12 G
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Statystyka przestrzenna
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Kartografia internetowa
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
Suma godzin kontaktowych: 270
Zaliczenie z oceną
18 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zarządzanie projektami i systemami geoinformacyjnymi
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Infrastruktura informacji przestrzennej
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Terminologia specjalistyczna
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Pracownia projektowa
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zarządzanie projektami i systemami geoinformacyjnymi – wizyty studyjne (40 godzin)
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
2 O
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
Suma godzin kontaktowych: 180
Zaliczenie z oceną
12 G
Kierunkowa lista przedmiotów fakultatywnych do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
10 O
Pracownia projektowa
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Nowe trendy w geoinformacji
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 10
Zaliczenie z oceną

1 O
Praktyki zawodowe (112 godzin)
Praktyka: 112
Zaliczenie z oceną
4 O
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
Suma godzin kontaktowych: 150
Zaliczenie z oceną
10 G
Wydziałowa lista zajęć do wyboru
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 G
Kierunkowa lista przedmiotów fakultatywnych do wyboru
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 G