A A A

Zaloguj się

pl | en

Hydrologia, meteorologia i klimatologia
2023/24, studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek Hydrologia, meteorologia i klimatologia jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim po ukończeniu, którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Cykl kształcenia składa się z siedmiu semestrów, w trakcie których studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, a w szczególności z zakresu atmosfery i hydrosfery. Uzupełnieniem tej wiedzy są zagadnienia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej rozpatrywane w kontekście konsekwencji i adaptacji do zmian klimatu. Kierunek Hydrologia, meteorologia i klimatologia jest pierwszym w Polsce odpowiadającym na wyzwania związane z postępującym kryzysem klimatycznym i promującym inżynierów ze specjalistycznym profilem wykształcenia w zakresie hydrologii, meteorologii i klimatologii.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy nauk o Ziemi
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Kartografia i topografia
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Meteorologia i klimatologia
Wykład: 45
Ćwiczenia w salach komputerowych: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Hydrologia i oceanografia
Wykład: 45
Ćwiczenia w salach komputerowych: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
GIS w naukach o atmosferze i hydrosferze, cz. I
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Pozyskiwanie danych meteorologicznych i hydrologicznych
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy programowania w meteorologii i hydrologii
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
GIS w naukach o atmosferze i hydrosferze, cz. II
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Matematyka
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
3 O
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 150
Zaliczenie z oceną
10 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Programowanie w meteorologii i hydrologii
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Gospodarka wodna
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Kryzysy wodne w historii ludzkości
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 180
Zaliczenie z oceną
12 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Hydrogeologia
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Klimat Polski
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Hydrologia Polski
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Meteorologia synoptyczna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 150
Zaliczenie z oceną
10 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy zarządzania w środowisku
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Matematyczne modelowanie procesów meteorologicznych i klimatycznych
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Matematyczne modelowanie procesów hydrologicznych
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Współczesne zmiany klimatu
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 170
Zaliczenie z oceną
12 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosferycznych
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Zagrożenia i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Wykład: 30
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Gospodarka i planowanie przestrzenne a zmiany klimatu
Wykład: 15
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Praktyka zawodowa
Praktyka: 112
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium dyplomowe 1
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratorium dyplomowe 1
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 180
Zaliczenie z oceną
12 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Laboratorium dyplomowe 2
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium dyplomowe 2
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
9 O
Ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Zarządzanie kryzysowe
Wykład: 20
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Dokumentacja w postępowaniu administracyjnym
Wykład: 10
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 75
Zaliczenie z oceną
10 G