A A A

Zaloguj się

pl | en

Geodezja i kartografia
2023/24, studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia stacjonarne

Kierunek Geodezja i Kartografia łączy wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz inżynierii lądowej i transportu. Kierunek skupia umiejętności oraz kompetencje z dziedzin kartografii, geografii, geodezji, fotogrametrii, geomatyki, socjologii, geoinformacji oraz informatyki. Student/Studentka poznaje elementy geodezji podstawowej, geodezji fizycznej, oprogramowań geodezyjnych, geodezyjnych pomiarów szczegółowych, geodezji inżynieryjnej i satelitarnej oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego. Student/Studentka zapoznaje się z procesami technologii kartograficznej, baz danych przestrzennych, systemów informacji geograficznej i przestrzennej, metod prezentacji kartograficznej, generalizacji kartograficznej, kartografii internetowej oraz projektowania map. Kierunek odpowiada na potrzeby dostarczania na rynek profesjonalistów, związanych z branżą geodezji i kartografii, analiz baz przestrzennych, projektowaniem serwisów internetowych czy fotogrametryczną obróbką danych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie oferuje programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się. W skali krajowej kierunek oferuje unikatowe podejście do nauczania ze względu na pogłębione podejście interdyscyplinarne do geodezji i kartografii. Realizację programu studiów gwarantuje doświadczony zespół nauczycieli akademickich oraz wykwalifikowanych specjalistów wykształconych w różnych dyscyplinach.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Odwzorowania kartograficzne
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Matematyka w geodezji i kartografii
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne w geodezji i kartografii
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Najnowsze technologie w geodezji i kartografii
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy astronomii w geodezji i kartografii
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Topografia
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Formy komunikacji społecznej
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Przestrzeń geograficzna globalnie i lokalnie
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy geodezji I
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy geodezji II
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Narzędzia i technologie kartograficzne
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Rachunek wyrównawczy
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Geodezja fizyczna, grawimetria i magnetyzm ziemski
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 168
Zaliczenie z oceną
16 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Ewidencja gruntów i budynków - kataster
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Kartowanie przestrzeni geograficznej
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Kartografia internetowa
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Geodezyjne pomiary szczegółowe
Wykład: 30
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Metody prezentacji kartograficznej
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 105
Zaliczenie z oceną
8 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zasady generalizacji kartograficznej
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Numeryczne obliczenia geodezyjne
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Teledetekcja środowiska przyrodniczego
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Wstęp do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w kartografii
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Ćwiczenia terenowe - Pomiary szczegółowe
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
4 O
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne: 30
Zaliczenie z oceną
- O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 138
Zaliczenie z oceną
10 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geodezja inżynieryjna
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Standardowe kartograficzne opracowania tematyczne
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Projektowanie map
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Geodezja satelitarna i geodynamika
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski B22
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Egzamin certyfikacyjny - Język angielski
Certyfikat: 0
Egzamin
2 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 105
Zaliczenie z oceną
8 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zastosowanie skaningu laserowego w kartografii 3D
Wykład: 30
Laboratorium: 45
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Mapa zasadnicza
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyka zawodowa
Praktyka: 112
Zaliczenie z oceną
4 O
Mediacje w geodezji
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 135
Zaliczenie z oceną
10 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
11 O
Dostępność społeczna przestrzeni geograficznej
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
7 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 75
Zaliczenie z oceną
10 G