A A A

Zaloguj się

pl | en

Aplikacje Internetu Rzeczy
2023/24, studia drugiego stopnia poinżynierskie, studia stacjonarne

Kierunek Aplikacje internetu rzeczy (AIR) to interdyscyplinarne studia II. stopnia adresowane dla absolwentów 3,5-letnich studiów inżynierskich. Kierunek AIR jest umiejscowiony zarówno w obszarze praktycznym (informatyka, programowanie, prowadzenie firmy i jej miejsce w gospodarce oraz zastosowania nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych), jak i teoretyczno-modelowym (nowe metody e-gospodarki i e-biznesu, modele biznesowe i technologie oraz analiza techniczno-ekonomiczna projektów).

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Przedmioty obieralne 1.1
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 G
Fizyka sensorów
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Programowanie CAD/CAM w eksperymencie fizycznym
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Sieci automatyki i domotyki
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmiot do wyboru 1.1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 G
Programowanie systemów informatycznych w języku Python
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Fizyka przetwarzania dźwięku
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Fizyka przetwarzania obrazu
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Systemy multimedialne
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Programowanie w urządzeniach mobilnych
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmioty obieralne 2.1
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 G
Automatyka układów fizycznych
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmiot do wyboru 2.1
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 G
Fizyczne podstawy sterowania procesami
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Analiza techniczno-ekonomiczna projektów teleinformatycznych
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
5 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Internet Przyszłości
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Sztuczna inteligencja w fizycznym przetwarzaniu sygnałów
Wykład: 30
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo autorskie i patentowe
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Systemy Internetu Rzeczy i Usług
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmioty obieralne 3.1
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 G
Przedmioty obieralne 3.2
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 G
Pracowania do wyboru
Laboratorium: 60
Zaliczenie z oceną
7 G
Seminarium do wyboru
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
5 G